Sam Ghandchiسام قندچي دلیل حملات مأموران رضا پهلوی به فخرآور آنچیزی نیست که اعلام می کنند
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1818-fakhravar-rp.htm

 

بعدالتحریر: نیازی نیست به ذکر نام برخی پادوهای دون پایه چپیِ شاهی شده که در زیر نوشته های اینجانب در سایتهایی نظیر ایران گلوبال کامنت می گذارند که بی اهمیت تر از آنند که به موضوعات مطرح شده در این نوشتار ربطی داشته باشند.

 

---------------------------------------------------------------------

شخصاً امیر عباس فخرآور را هیچگاه ندیده ام و تماسی هم با او نداشته ام و حتی چهار ماه پیش نقد مفصلی در مورد برخی سخنان آقای فخرآور، منتشر کردم (1)، اما دلیل حملات مأموران شاهزاده رضا پهلوی به آقای فخرآور آنچیزی نیست که اعلام می کنند و هفته پیش در "مشکل سلطنت طلبان با امیرعباس فخرآور چیست" (2)، توضیح داده شد. فوراً هم حملات مأموران شاهزاده رضا پهلوی در اینترنت این بار به این قلم آغاز شد و پاسخ آنها در نوشتاری تحت عنوان "آقای رضا پهلوی بجای پاسخگویی مأموران خود را برای حمله به ما گسیل نکنید"، ارائه شد و مأموران شاهزاده دوباره امروز برگشتند و به فحاشی ادامه دادند، و بعدالتحریری به متن اضافه شد (3). اما واقعاً مشکل سلطنت طلبان با امیر عباس فخرآور چیست؟ می گویند که او مأمور جمهوری اسلامی است. آیا آمریکا با اینهمه دستگاه عریض و طویل و امکانات اف بی آی و سی آی ای نتوانسته چنین موضوعی را کشف کند، و آقای فخرآور حتی با آژانسهای اطلاعاتی آمریکا در تماس نزدیک است! اصل قضیه این است که به خیال اینها آقای فخرآور رقیب بالقوه رضا پهلوی است، نه برای رهبری اپوزیسیون که شاهزاده رضا پهلوی هیچگاه چنین نقشی نداشته و ندارد مگر در خیال خود، بلکه رقیب در ارتباط با تماس با مقامات آمریکایی برای دریافت پول. چرا؟ چون شاهزاده می داند آمریکا نه به چپی های سابق مشاور او اعتمادی دارد و نه به مجاهدین و در نتیجه شاهزاده آنها را رقیب نمی داند، در حالیکه دیدگاه روشن ضد کمونیستی و ضد روسی و هوادار آمریکای آقای فخرآور، رقیبی در محافل آمریکایی برای رضا پهلوی به وجود آورده و شاهزاده تا می تواند می خواهد امیر عباس فخرآور را خراب کند. دسته ای از چپی ها نیز که زمانی رهبران سیاسی جنبش ضد شاه بودند، بعد از انقلاب با از دست دادن اعتماد به نفس و برای اینکه همچنان مطرح باشند به صف مشاوران شاهزاده رضا پهلوی پیوسته اند، آنها سالهاست که دیگر نه تشکیلاتی را نمایندگی می کنند و نه اهمیتی در اپوزیسیون دارند از بس که سالها به هرکسی طبق نیاز روز و روزیِ شان دروغ گفته اند، ولیکن آقای رضا پهلوی از آنها بعنوان چپی هایی نام میبرد که با او از نزدیک کار می کنند و به خیال خود جبهه واحد با رهبرانی خیالی تر از خودش تشکیل داده است. در نتیجه از یکسو آن چپی های دلال متقلب تر از رضا پهلوی باورشان شده که گویا در جنبش سیاسی نقشی ایفا می کنند و هم از سوی دیگر، شاهزاده از جبهه واحد خیالی خود برای مقامات آمریکایی حرف زده و پولی می گیرد. آن چپی ها از بس دروغ گفته اند در میان فعالین واقعی امروز جنبش چپ ایران هم اعتباری ندارند، منظور مسائل شخصی نیست که به کسی ربطی ندارد، بلکه دروغ بعد از دروغ در عرصه سیاسی است که کار این افراد کارچاق کن است مانند مافیا، و بطور سربسته در مورد آن چپی ها دو ماه پیش در نوشتاری توضیح به اندازه کافی داده شد و لزومی ندارد از آنها نام ببرم (4). واقعاً مسخره است در دنیایی که به غیر از دو سه تا کشور نظیر ایران، اساساً دموکراسی برقرار است عده ای برای ما آلترناتیوشان برای آینده احیا رژیم پادشاهی پارلمانی پهلوی است که زمان شاه داشتیم و هم پیمانانشان نیز مدلهای چپی را در نظر دارند که کل سقوط شوروی و بلوک شرق برای رهایی از آنگونه سیستمها بود. به هر حال آندسته از چپی های متحد شاهزاده رضا پهلوی، برای خوش خدمتی به این شایعات در مورد آقای فخرآور بعنوان مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دامن زده اند. شخصاً ابدا درباره بحثهای این افراد قانع نیستم و از دیدگاه اینجانب آنها در توطئه سلطنت طلبان علیه آقای فخرآور، با شاهزاده رضا پهلوی همدست هستند.  شخصاً تا دلیل محکمه پسندی نبینم که بتوان آقای فخرآور را مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قلمداد کرد، همه این ادعاها را پوچ می دانم و به شاهزاده رضا پهلوی هم توصیه می کنم با رقبای خود در عرصه سیاسی بحث نظری کند بجای آنکه مأمور بفرستد که مخالفینش را با اتهامات دروغین و فحشکاری کنار بزنند. اینهم که شاهزاده می آید و با ظاهر معصومیت می گوید با همه فحشکارها که خود را هوادار او اعلام می کنند مخالف است، نظیر بازی "سلطنت برایم مهم نیست،" دیگر بعد از 40 سال دروغ، کهنه شده است. در ارتباط با دومی یعنی دروغ 40 سال گذشته که "سلطنت برایم مهم نیست،" شاهزاده رضا پهلوی بهتر است زودتر درباره خدعه آشکارش در مصاحبه با جان گمبرل در هشت ماه پیش، جواب دهد (5). همه هم خوب می دانند که ایشان این قلم را خوب می شناسد، در نتیجه دوباره این مأمورهای قلابی را برای حمله به اینجانب نفرستید. شاه هرکسی مخالفش بود را خائن می نامید و در اوین شکنجه می کرد و بعد هم اعدام. خودش حتی با یکنفر از آنها حاضر نشد رودررو حرف بزند و تا آخر با اظهار بی اطلاعی ادعا می کرد خبر ندارد که در ساواک با مخالفانش چه کرده اند. نیم قرن از آن روزها گذشته است. آقای رضا پهلوی بس کنید.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
سی ام آذر ماه 1396
December 21, 2017

 

 

پانویس:

 

 

1. داستان شاهپور امیر عباس فخرآور
http://www.ghandchi.com/1533-amir-abbas-fakhravar.htm

 

2. مشکل سلطنت طلبان با امیرعباس فخرآور چیست
http://www.ghandchi.com/1807-tavakkoly-fakhravar.htm

 

3. آقای رضا پهلوی بجای پاسخگویی مأموران خود را برای حمله به ما گسیل نکنید
http://www.ghandchi.com/1809-reza-pahlavi.htm

دویچه وله فارسی: ترجمه گزارش مصاحبه نهم آوریل 2017 جان گمبرل خبرنگار آسوشیتدپرس در دوبی که در آن شاهزاده رضا پهلوی "خواستار جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی شد‌"
http://p.dw.com/p/2ax0f

 

4. پاسخ به یک چپی خیرخواه
http://www.ghandchi.com/1678-pasokh-chapie-kheirkhah.htm

 

5. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm

دویچه وله فارسی: ترجمه گزارش مصاحبه نهم آوریل 2017 جان گمبرل خبرنگار آسوشیتدپرس در دوبی که در آن شاهزاده رضا پهلوی "خواستار جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی شد‌"
http://p.dw.com/p/2ax0f


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH