Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به خانم هموطن کرمانشاهی درباره عملکرد دولت در زلزله اخیر
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1695-pasokh-kermanshah.htm

 

لحظاتی پیش به سخنان یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در کرمانشاه گوش می کردم (1). از گفتار ایشان چنین برداشت می شود که گویی دلیل همه کاستی های عملکرد دولت را در ارتباط با زلزله زدگان کرمانشاه، کرد بودن اهالی می داند. حقیقت این است که در ابتدای انقلاب در مناطق کردنشین سنی مذهب نظیر مهاباد و سنندج، دولت جمهوری اسلامی تبعیض های زیادی قائل شد و جنایات رژیم در کردستان در نخستین سالهای انقلاب غیرقابل انکار است (2). البته در همان زمان اساساً کرمانشاه که بیشتر شیعه نشین است با وضعیت دیگری روبرو بود. اما به هر حال همانطور که چند روز پیش در نوشتار "معنی قربانی زلزله بودن در جامعه بسته" (3) بحث شد، امروز مشکل عملکرد رژیم این نیست که در همه جای ایران یکسان عمل نمی کند، یعنی استبداد و سرکوب مذهبی در همه جای ایران آنقدر تفاوت ندارد. مضافاً آنکه بسیاری از اقدامات سران رژیم هم نمایشی است و هدفشان قدرت است و نه کمک به مردم، وگرنه مسکن مهر در کرمانشاه همانقدر معیارهای ایمنی بکار نبرده که در نقاط دیگر ایران (4). واقعیت امر این است که جمهوری اسلامی رژیمی سکولار دموکرات نیست و حکومتی مذهبی است و به همین دلیل در همین ایام زلزله مقادیر زیادی برای مراسم اربعین و زائران کربلا و نجف در عراق و زیارت مرقد حضرت زینب در سوریه، صرف کرده است. مشکل ایران قومی نیست، و اگر رژیمی قومی در کرمانشاه بر سر کار بود، نظیر رژیمی مذهبی که امروز ما را بدبخت کرده، امکانات عمومی برای تبلیغات قومگرایی صرف می شد نظیر همین جمهوری اسلامی که بودجه دولتی را برای تبلیغات اربعین حسینی خرج می کند (5). در زلزله اخیر در کرمانشاه مردم نقاط دیگر ایران با حضور خود و کمک رسانی های انسانی ثابت کردند که سپاه صلح و دوستی هستند که بهترین دوای فدرالیسم و تجزیه طلبی است (6). راه آینده ایران سکولار دموکراسی است که کرامت انسانی را فدای مذهب یا قومیت نمی کند (7).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و نهم آبان ماه 1396
November 20, 2017

 

 

پانویس:

 

1. سخنان هموطنی کرد در کرمانشاه درباره زلزله اخیر و عملکرد دولت

https://www.facebook.com/omid.emamy.5/videos/2024291391149200

 

2. درباره کردستان

https://goo.gl/kcBs1u

 

3. معنی قربانی زلزله بودن در جامعه بسته
http://www.ghandchi.com/1684-earthquake-victims-in-closed-society.htm

 

4. احمدی نژاد در بست نشینی حرم عبدالعظیم و جعفری در خرابه های مسکن مهر در کرمانشاهان
http://www.ghandchi.com/1686-ahmadinejad-jafari.htm

 

5. از تهران تا نجف در اربعین: گزارش مریم پیرزاده، سارا سعیدی و امانوئل اورتادو، تلویزیون فرانسه

https://www.facebook.com/mohammadreza.chahidii/videos/1101405606661736

 

6. سپاه صلح و دوستی دوای فدرالیسم و تجزیه طلبی است
http://www.ghandchi.com/1645-federalism-separatism.htm  

 

7. درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان و جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH