Sam Ghandchiسام قندچي آیا سخنان آقای احمدی نژاد را درباره انقلابی قریب الوقوع باید جدی گرفت
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1691-ahmadinejad-enghelab.htm

 

طی انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه امسال محمود احمدی نژاد بارها با اشاره به انقلاب 1357 اظهار داشت که مردم دوباره می توانند انقلاب کنند، و صاحبان قدرت را در جمهوری اسلامی به زیر کشند. ماه گذشته نیز ایشان روز محاکمه حمید بقایی سخنان مشابهی گفت و در چند روز اخیر که بست نشینی در حرم عبدالعظیم از سوی بقایی، جوانفکر، رحیم مشایی و احمدی نژاد در جریان بود، آقای احمدی نژاد سخنان مشابهی ایراد کرده است (1). آیا سخنان آقای احمدی نژاد را در یکسال اخیر در ارتباط با انقلابی قریب الوقوع در ایران باید جدی گرفت؟ در مورد تئوریهای وضعیت انقلابی همان 7 ماه پیش هنگام انتخابات ریاست جمهوری در ایران توضیح داده شد (2)، اما در مورد تجربه انقلاب 57 یکی دو کلمه می توان به بحثهای کلی درباره انقلاب اضافه کرد. در آخرین ماه های پیش از انقلاب 57 برخی ثروتمندان مرتبط با دستگاه سلطنت کمکهای هنگفتی به انقلابیون از جمله کمونیستها کردند. یعنی منظور فقط کمکهایی نیست که سالها آیت الله خمینی بعنوان خمس و زکات دریافت می کرد. حتی منظور کمکهای برخی از بازاریان هوادار جبهه ملی به تشکیلات ملیون نیست، بلکه در آن سال آخر برخی از ثروتمندانی که سالها در رکاب رژیم پادشاهی بودند کمکهای مالی زیادی را از جمله بسوی تشکیلاتهای کمونیستی انقلابی سرازیر کردند که متأسفانه هنوز پس از 40 سال این اطلاعات درباره انقلاب 57 از سوی کسی منتشر نشده است و از این نظر تحلیلهای انقلاب 57  ضعیف است. شخصاً درباره انقلاب 57 سالها پیش وارد بحث نظری شدم اما به اینگونه جزئیات هیچگاه وارد نشده ام چون نه موضوع بررسی اینجانب بود و نه اطلاعات دقیق آنرا در دست داشتم. موضوع بحث این قلم اساساً بحث آینده نگری در انقلاب 57 بود که سالها پیش ارائه شد (3). تردیدی نیست که کمک مالی ثروتمندان وابسته به یک رژیم برای تغییر، هنگامیکه اختلافات بالایی ها به مرز نابودی یکدیگر رسیده، قابل فهم است. در واقع  کسانی که اصل امکانات مالی برای تغییر رژیم را در دست دارند همانهایی هستند که در رژیم صاحب نفوذ هستند و هنگامیکه واقعاً به هر دلیل خواستار پایان قدرت رقبا باشند، از هرگونه هزینه کردن فروگذار نمی کنند و حتی مشکلی ندارند به جریاناتی که از نظر ایدئولوژیک 180 درجه علیه آنها هستند، برای هدف خود که انتقام از طرف مقابل است، کمک کنند؛ و به همین دلیل آن ثروتمندان رژیم سلطنتی ناگهان کمکهای مالی خود را در اختیار برخی سازمانهای کمونیستی قرار دادند، و البته افراد مشابهی نیز به آیت الله خمینی و جبهه ملی و مجاهدین کمک کردند. امیدوارم امروز که برخی از دست اندرکاران سیاست در آن روزگار هنوز در قید حیات هستند و آن اطلاعات را در دست دارند، منتشر کنند. در واقع کمکهای مالی خارجی نظیر آنچه در 28 مرداد از سوی آمریکا هزینه شد در اپوزیسیون خیلی مورد بحث قرار گرفته است، اما در مورد کمکهایی که از سوی ثروتمندان وابسته به رژیم شاه که در دو سال آخر به آن پشت کردند، اساساً حرفی زده نشده است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هشتم آبان ماه 1396
November 19, 2017

 

 

پانویس:

 

1. احمدی نژاد در بست نشینی حرم عبدالعظیم و جعفری در خرابه های مسکن مهر در کرمانشاهان
http://www.ghandchi.com/1686-ahmadinejad-jafari.htm

 

2. نتیجه وضعیت انقلابی همیشه یکسان نیست
http://www.ghandchi.com/1396-natijehe-vazeiate-enghelaabi.htm

 

3. کتاب ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH