Sam Ghandchiسام قندچي جواب دارو دسته لاتهای مجاهدین و شرکاء
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1626-mojahedin.htm

 

دوباره یکی از این لاتهای شریک سازمان مجاهدین خلق مشغول تکرار بحثهای کهنه شده است. از همان اول که گفتم "مرگ بر سازمان مجاهدین خلق" (1)، روشن توضیح دادم که خواستار مرگ هیچ انسانی حتی بدترین دشمنانم نیستم اما خواستار مرگ نهادهایی ارتجاعی و استبدادی نظیر سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی هستم. می توان به لیست اضافه کرد. نهاد حزب نازی در آلمان را آنهایی که آینده نگر بودند پیش از به قدرت رسیدنش، خواستار مرگش بودند. چگونه یک نهاد می تواند بمیرد. اگر همان اول حزب نازی منحل شده بود، راحت ترین مرگ برای آن بود، اما وقتی به قدرت رسید و بالاخره کل آلمان را در دست گرفت، و قلمرو خود را به دیگر کشورهای اروپا و نقاط دیگر جهان گسترش داد؛ پس از سالها جنگ ضدفاشیستی، با بمباران برلن و به قیمت نابودی هزاران آلمانی بی گناه، حزب نازی نابود شد. داعش پیش از جنایاتی که در موصل و رقه کرد می توانست منحل شود، اما جریاناتی برای منافع خود در خاورمیانه حتی تقویتش کردند، و در نتیجه در پایان، نابودی داعش در موصل و رقه به قیمت خون هزاران نفر مردم بی گناه، تمام شد. وقتی امروز خواستار مرگ این تشکیلات فاشیستی سازمان مجاهدین خلق می شویم به این معنی است که امیدواریم امروز بدون خونریزی منحل شود و نه آنکه روزگاری با رسیدن به قدرت در ایران، نابودی اش به قیمت مرگ هزاران ایرانی تمام شود. حالا آیا معنای این خواست مبنی بر آرزوی مرگ نهادی بنام سازمان مجاهدین خلق (2) روشن است؟ بله و در حقیقت مدتهاست که روشن است. حتی کسانیکه امروز شعار مرگ بر جمهوری اسلامی می دهند، از جمله همین مجاهدین، آرزوی مشابهی را بیان می کنند، پس خوب می فهمند که منظور از مرگ نهاد، انسانهایی نیست که مثلاً در ادارات دولتی جمهوری اسلامی کار می کنند. اما این دروغگویانی که دوباره برمی گردند و سخن مرا تحریف می کنند، یا دیوانه و احمق هستند و همچنان امید دارند که مجاهدین برایشان قدرت را در ایران تسخیر، و به این ضعیف العقل ها تفویض کند، همانگونه که در 1357 فکر می کردند خمینی میرود قم و قدرت را به اینها تفویض میکند؛ یا اینکه این افراد از همان دسته لات و لوتهای مأمور مزدبگیر مجاهدین هستند که صبح تا شب در سایت بالاترین کشیک می دهند (3)، تا کسی جرئت نکند مخالف سازمان مجاهدین خلق حرفی بزند. شخصاً اینها را در فیسبوکم بلوک می کنم و بلوک کردن را هم اعلام نمی کنم که توهین شخصی تلقی نشود، و آنها آزادند در صفحات شبکه های اجتماعی خودشان هرچه دل تنگشان می خواهد بدو بیراه به این قلم درج کنند و دیگران هم آزادند به آن صفحات رفته و مطالعه کنند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و ششم شهریور ماه 1396
September 18, 2017


پانویس:

 

1. مرگ بر سازمان مجاهدین خلق

مرگ هیچ کسی حتی بدترین دشمنان خود را آرزو نمی کنم اما امیدوارم مرگ *تشکیلات* فاشیستی داعشی سازمان مجاهدین خلق را ببینم
http://www.ghandchi.com/1524-death-to-pmoi.htm
Death to Mojahedin Khalgh Organization-PMOI
I do not wish the death of my worst enemies but I hope to see the death of a fascist Daesh-type *organization* called mojahedin e khalgh organization aka PMOI aka MEK aka MKO
http://www.ghandchi.com/1524-death-to-pmoi-english.htm

 

2.  سازمان مجاهدین خلق

https://goo.gl/2AvZfa

mojahedine khalgh organization, mek, mko, pmoi

https://goo.gl/Dkwgqx

 

3. منطق مأمور احمق مجاهدینی
http://www.ghandchi.com/1557-ahmaghe-mojahedini.htm
 

 

مطلب مرتبط

آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH