Sam Ghandchiسام قندچي مواظب باشیم اشتباه ملیون را نکنیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1624-melliun.htm

 

اکنون که سکولار دموکراتهای ایران تازه دارند پس از سالها تشکیلات مستقل خود را می سازند، از یکسو کسانیکه همچنان تعلق خاطر به چپ داشته اند، فکر می کنند که جنبش سکولار دموکراسی ایران فرونت است برای فعالیت عمومی آنها و جذب هوادار برای چپ (1)، یعنی مثل برخوردی که همواره اپوزیسیون چپ ایران به لیبرالها داشت. از روزی که این گروه از چپی ها دیده اند جنبش سکولار دموکراسی ایران زندگی مستقل خود را دارد، به وحشت افتاده اند و بتازگی حملات زیادی را به حزب سکولار دموکرات ایرانیان (2) و شخص دکتر اسماعیل نوری علا راه انداخته اند. جالب است که این افراد در مصاحبه ها، تعلق خود را بارها به جنبش کمونیستی اعلام کرده و می گویند در رؤیای احیا آن هستند، ولی در عین حال خود را مؤسس حزب سکولار دموکرات ایرانیان می خوانند که گویا آنها را دکتر اسماعیل نوری علا، حذف کرده است. اما اگر آنها کمونیست هستند، معلوم نیست در حزب سکولار دموکرات ایرانیان چه کار می کرده اند. اینهمه نشان می دهد که این افراد واقعاً یا نادان هستند و تفاوت برنامه های سیاسی مختلف را نمی فهمند و یا اینکه می خواسته اند از حزب سکولار دموکرات ایرانیان بعنوان فرونت برای اهداف چپ استفاده کنند و اکنون که این گزینه ها برایشان سد شده، ناراحت هستند.

 

اگر مسأله بالا را در ارتباط با کسانی می شود دید که از پیشینه چپ می آیند، دسته دیگری نیز هستند که از پیشینه ملیون می آیند و متأسفانه در تاریخ صد سال گذشته ایران، سکولاریسم در چنگال ناسیونالیسم گرفتار بوده است، و در واقع بسیاری از لیبرالهای ایران در سالهای پس از شهریور 1320، بجای آنکه خود را لیبرال بخوانند، از اصطلاح "ملیون" برای بیان هویت خود استفاده می کردند. پس از تأسیس جمهوری اسلامی نیز که رژیم ایران تا توانسته سمبل های ملی را با نشان های اسلامی تعویض کرده، احساسات ملی ایرانیان جریحه دار شده و حتی برخی، جریان ملی-مذهبی را بعنوان آلترناتیو رژیم معرفی می کنند، در حالیکه باید دقت کنیم که دوباره بجای تأکید بر سکولار دموکراسی، سازماندهی حزبی یا ائتلافها را بر اساس ملی گرایی بنا نکنیم. درست است که ملی بودن بیان مستقل بودن جنبش از قدرتهای خارجی است اما آنچه در جامعه ما سالهاست تأکید نشده همان سکولاریسم و دموکراسی است که با ارزشهای جدایی حکومت و مذهب، و ارزشهای لیبرالی در جامعه، مشخص می شود و نه با ملی گرایی. پیش از انقلاب، بزرگترین سازمان غیر کمونیست سکولار در ایران، جبهه ملی بود و همانطور که از نامش پیدا است تأکیدش بر "ملی گرایی" بود و نه "سکولاریسم." مقاله لینک شده در پانویس سوم در زیر، تحت عنوان "اولویت با نجات سکولاریسم از چنگال ناسیونالیسم است،" 9 سال پیش نوشته شده، و بحث مشخصی است در این مورد که مطالعه آن به خوانندگان توصیه می شود (3).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و ششم شهریور ماه 1396
September 18, 2017


پانویس:

 

1. کامنت کیانوش توکلی درباره دکتر اسماعیل نوری علا
http://www.ghandchi.com/1540-keianosh-tavakkoly-esmail-nooriala.htm

 

2. حزب سکولار دموکرات ایرانیان

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

3. اولویت با نجات سکولاریسم از چنگال ناسیونالیسم است
http://www.ghandchi.com/530-NejatSecularism.htm

 

 

 

 

مطلب مرتبط
حملاتی به کنگره سکولار دموکراتها از سوی برخی چپی های مدافع اسلامگرایی
http://www.ghandchi.com/1621-kongerehe-panjom.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH