Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره امامزاده هایی که معجز نمی کنند، اما..
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1605-mojeze.htm

پیش از هر چیز می خواهم تأکید کنم که هدف از این نوشتار توهین به تلویزیون اندیشه نیست و فقط بحث این است که اگر سالهاست کاری بارها تکرار می شود و نتیجه نمی دهد بهتر است از خیرش گذشت وگرنه 38 سال بعد هم در همین حال نشسته ایم و داریم به افشاگری رژیم اسلامی در ایران ادامه می دهیم. در واقع اصل بحثی را که در اینجا مطرح می شود، کمتر از یکسال پیش در نوشتاری تحت عنوان "دخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند" توضیح داده ام و به همین علت نیز در عنوان این نوشتار از لغت "بازهم" استفاده شده، یعنی واقعاً اگر منظور این قلم را می خواهید دقیقاً بدانید همان نوشتار دسامبر سال گذشته، همه حرف را گفته است (1).

 

کافی است برای روشن تر شدن این بحث نگاهی به برنامه های شبکه تلویزیونی اندیشه بیاندازیم (2). مثلاً برنامه ای بنام آپوزیت وجود دارد تا بطور غیرمستقیم این برداشت داده شود که هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز در تلویزیون اندیشه نمایندگی می شوند در حالیکه خود برنامه ساز اپوزیت هرگونه هواداری را از سازمان مجاهدین خلق، انکار می کند. واقعاً چرا بعد از اینهمه سال آنهم در خارج کشور، اینگونه غیرشفاف عمل می کنیم. اگر می خواهیم با سازمان مجاهدین خلق کار کنیم، خود خانم مریم رجوی را دعوت کنیم تا بتواند پاسخگو باشد.  در داخل کشور، حافظ شیراز هم،  مواضع خود را با گوشه و کنایه، بیان می کرد، که مجبور بود؛ در دوران رژیم شاه، نویسندگان با خودسانسوری و به سبکِ به در گفتن تا دیوار بشنود، کار می کردند و در زمان رژیم جمهوری اسلامی که دیگر همه این بازی های استعاره ای در داخل کشور به اوج خود رسیده است و البته نمی شود در کشوری دیکتاتوری کسی را به این خاطر سرزنش کرد، اما در خارج کشور چه لزومی دارد اینچنین استعاره ای حرف بزنیم وقتی همه می دانند منظورمان چیست غیر از خواجه حافظ شیرازی که اگر او هم از نظر زمانی و مکانی اینجا بود می دانست، اما به عوض همچنان بازار شایعات است که داغ می شود.

 

چرا کسانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا، حسن اعتمادی و منوچهر یزدیان از حزب سکولار دموکرات ایرانیان (3)، که همواره نظرات و طرح های خود را شفاف بیان کرده اند، بطور منظم در تلویزیون اندیشه شرکت ندارند؟ شخصاً از آنها نپرسیده ام که آیا دعوت به همکاری شده اند یا نه و فقط در اینجا مشاهدات خود را از تلویزیون اندیشه بعنوان یک بیننده مطرح می کنم، و غرض در اینجا نیز خود موضوع شفافیت بحثهای سیاسی است و نه افراد معین. تلویزیون اندیشه سرمایه زیادی برای اهداف سیاسی صرف می کند و شفاف تر از همه شبکه های تلویزیونی موجود در مورد اهداف خود کار کرده، اما متأسفانه همچنان در انتخاب افرادی که نظرات مشخص سیاسی را در جامعه ایرانی نمایندگی می کنند، درست عمل نمی کند و کسانی را دعوت می کند که با استعاره گویی های بیهوده سالهاست تاریخ مصرفشان در جامعه ایرانی سپری شده است، و سرمایه تلویزیون اندیشه و وقت بینندگان را تلف می کنند، و به قول معروف به امامزاده هایی دخیل بسته می شود که خودشان نیز بارها گفته اند که خود را بخشی از اپوزیسیون ایران نمی دانند (4)، یعنی خودشان را حتی در سطح اصلاح طلبان ایران هم اپوزیسیون محسوب نمی کنند، و معلوم نیست اصلاً نظراتشان برای بینندگان تلویزیونی که هدف خود را تغییر رژیم در ایران قرار داده، چه اهمیتی دارد.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سیزدهم شهریور ماه 1396
September 5, 2017

پانویس:

 

1. دخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند
http://www.ghandchi.com/1265-emamzadeh-mojeze.htm
 

 دخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند

 

 

 

2. تازه ترین برنامه های شبکه تلویزیونی اندیشه
https://vimeo.com/andishehlive/videos/sort:date

 

شبکه تلویزیونی اندیشه

 

 

3. چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://fa.isdparty.org/index.php/articles/30-2017-05-20-18-42-43 
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://fa.isdparty.org/index.php/articles/4-roham 
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

4. دکان شاه شناسی عباس میلانی و بی بی سی
http://www.ghandchi.com/1513-shah-shenaasi.htm
 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH