Sam Ghandchiسام قندچيدخیل بستن به امامزاده ای که شفا نمی دهد اما کور می کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1265-emamzadeh-mojeze.htm

 

چند سال پیش در پاسخ این سؤال که چرا تشکیلات راه نمی اندازم، نوشتم تلاش دیگرانی را که هم تجربه و توان بیشتر سازماندهی دارند و هم فعالیت مستمر در عرصه فعالیت تشکیلاتی همه این سالها کرده اند، مورد پشتیبانی قرار می دهم (1). به تازگی نیز همین بحث را تکرار کردم (2). به عبارت دیگر امیدوارم کارهای نظری که انجام داده ام سودمند باشد اما از کار تشکیلاتی دیگرانی که بسیار بهتر از اینجانب قادرند و انجام داده اند، نظیر کوششهای دکتر اسماعیل نوری علا برای سازماندهی سکولار دموکراتهای ایران، حمایت می کنم (3).

 

اگر کار در عرصه نظری برای فعالیتهای تشکیلاتی مفید باشد، امیدوارم توانسته باشم به عرصه نظری اپوزیسیون قطره ای یاری رسانده باشم، اما حمایت مالی از فعالیتهای تشکیلاتی، عرصه دیگر مورد نیاز سازماندهان است. اگر کسی قادر است در عرصه مالی برای فعالیتهای تشکیلاتی نظیر تلاشهای دکتر اسماعیل نوری علا برای سازماندهی سکولار دموکراتها مفید باشد، آیا اقدامی کرده است؟ منظورم اینکه بسیارند افرادی که امکانات مالی دارند و می توانند به چنین تلاشها کمک کنند و می کنند، اما متأسفانه به امامزاده هایی دخیل بسته اند که در همه این سالها تنها معجزه شان کور کردن بوده است و نه شفا دادن. گویی همین مشکل را مردم ما در ایران نیز در 37 سال گذشته داشته اند اما باز هم به آن امامزاده ها دخیل می بندند!

 

وقتی که در مورد تغییر رژیم و ژنرالهای رسانه ای بحث می شود گویی از ترس همین امامزاده ها، تلاش می شود که بی اعتنایی شود در صورتیکه دقیقاً این جنبش سیاسی ایران است که باید پیگیر تغییر رژیم باشد همانطور که شب گذشته به تفصیل توضیح داده شد که ابداً معنایش این نیست که دولتهای خارجی رژیم را در ایران تغییر دهند، با اینحال تا وقتی که اپوزیسیون ایران خود رهبری تغییر رژیم را در دست نگیرد، چرا تعجب کنیم همانطور که سالها پیش به تفصیل گفته شد هواداران نئوکانها با تحلیلهای نادرست خود این خواست مردم ایران را رقم بزنند (4).

 

راهکار همان است که شب گذشته به روشنی و با صراحت در نوشتار "تغییر رژیم و ژنرالهای رسانه ای" توضیح داده شد (5) و آنهایی که امکانات مالی دارند می توانند به این تلاشها یاری رسانند یا که همچنان به امامزاده هایی دخیل ببندند که همه این سالها کور کرده اند اما کسی را شفا نداده اند. مثلاً از بحثهای بیهوده برخی که از حمایت های مالی فراوان بنیادها برخوردارند و حرفهای تکراری را بعنوان نتایج به اصطلاح پژوهشهای خود هر روز اعلام می کنند و حتی اذعان کرده اند که خود را بخشی از اپوزیسیون نمی دانند، چه فایده ای اپوزیسیون ایران برده است؟ مثلاً چرا به دوستانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا یاری مالی نکنیم تا لابی سکولار دموکراتهای ایرانی را ایجاد کنند؟ (6)

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
پنجم دی ماه 1395
December 25, 2016

 


پانویس:

 

1. یک یادداشت کوتاه در مورد تشکیلات
http://www.ghandchi.com/659-tashkilaat.htm

 

2. چرا عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیستم
http://www.ghandchi.com/1235-hezb.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

4. فرونت های تازه نئوکان ها در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/784-neocon-new-fronts.htm

 

5. تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

6. وقت ساختن لابی سکولار دموکراتهای ایرانی در آمریکاست
http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm

 

مطلب مرتبط

چرا جمهوری آینده نگر مطرح شد؟
http://isdmovement.com/2016/1216/122616/122616.Sam-Ghandchi_Two-articles.htm
 

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH