Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره رضا فراهان و علی میرفطروس

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1550-farahan-mirfetros.htm

 

دو موضوع در میان ایرانیان خارج کشور هنوز تابو هستند یکی همجنسگرایی (1)، و دیگری رویداد 28 مرداد (2). در جمعهای ایرانی خارج کشور یا کسی درباره این دو موضوع حرفی نمی زند یا اگر حرف بزنند بیشتر با عصبانیت و اکراه است، و بحثها همچون اعلام فتوا، و کمتر بحثی منطقی و علمی صورت می گیرد. دو ایرانی، جدا از آنکه با نظراتشان موافق یا مخالف باشیم، این تابوها را شکسته و به این دو بحث دامن زده اند. یکی رضا فراهان است که در سریالی با عنوان شاهان سان ست (3) معروف شده، و دومی علی میرفطروس است که آخرین مصاحبه ایشان در مورد رویداد 28 مرداد کمتر از دو هفته پیش بود (4). اما از سوی دیگر، آقای رضا فراهان چند سال پیش در اظهار نظری درباره ایران گفت: باید مردم بد ایران را بمباران کرد، و آقای علی میرفطروس هم گفته بود چون تلفات روزانه به خاطر حوادث و جرایم و اعدام و غیره در ایران زیاد است، پس حمله نظامی هوشمند به مراکز نظامی، صنعتی و دولتی صواب است. این دو اظهار نظر که به عرصه اصلی کار این دو نفر ربطی ندارد، مایه قضاوت درباره آنها شده است. به یاد دارم وقتی در پایان اولین سال انقلاب، رژیم جمهوری اسلامی، اعدام برخی متحدان خود در انقلاب را نیز آغاز کرده بود، و در عین حال آیت الله خمینی به عراق صدام حسین بد و بیراه می گفت، و البته رادیو عراق هم در پاسخ خمینی بدو بیراه خود را پخش می کرد، بسیاری از فعالان سیاسی آن زمان در ایران در محافل خصوصی می گفتند: خوبه این صدام بیاد و جمارون رو بمبارون کنه تا دل ما هم خنک شه. اما وقتی حمله عراق به ایران در واقعیت صورت گرفت، دیدیم که خشک و تر سوخت و همین دوستان هم ضد جنگ برخاستند. شخصاً تصورم از اظهارات آقای رضا فراهانی و آقای علی میرفطروس در مورد حمله نظامی به ایران، چیزی شبیه همان سرِ دل خالی کردن آن روزهای فعالان سیاسی در ایران پیش از حمله عراق است، اما مطمئناً توجه ها را از بحث اصلی اجتماعی و تاریخی که این دو نفر در رابطه اش کار می کنند، منحرف کرده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

پنجم شهریور ماه 1396
August 27, 2017

پانویس
:

 

1. همجنسگرایان

http://goo.gl/DLd4Ey

 

2. بیست و هشت مرداد
http://goo.gl/hNwaHG

 

3. Shahs of Sunset
https://en.wikipedia.org/wiki/Shahs_of_Sunset

 

4. علی میرفطروس در گفتگو با علیرضا میبدی
https://www.youtube.com/watch?v=abJplDIu0s0

 

 

 

مطلب مرتبط

کتاب ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH