Sam Ghandchiسام قندچي آیا اسناد تازه منتشر شده سیا درباره 28 مرداد حرف تازه ای دارد؛ در دو روایت محمد امینی و علی میرفطروس
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1537-amini-mirfetros-part-three.htm

 

دو ماه پیش در پانزدهم ماه ژوئن 2017 دولت آمریکا اسناد تازه ای را از سازمان سیا در ارتباط با رویداد 28 مرداد 1332، انتشار داد.  یک هفته بعد یادداشتی از این قلم در مورد دو روایت محمد امینی و علی میرفطروس در ارزیابی از اسناد تازه، منتشر شد (1). سه هفته پیش در روز بیست و هفتم ماه جولای 2017، آقای میرفطروس مقاله ای منتشر کردند که در سایت گویانیوز به چاپ رسیده و در سطر اول مقاله، آقای علی میرفطروس نوشته اند که "مجموعهء اسناداخیر، هیچ نکتهء تازه ای دربارهء وقایع روز28 مرداد ندارد" (2). از سوی دیگر آقای محمد امینی روز گذشته در بحثی در برنامه برگی از تاریخ، نه تنها می گویند اسنادتازه منتشر شده سیا، موضوعات تازه ای را آشکار ساخته بلکه می گویند در این اسناد، گواهی های جدیدی در ارتباط با همکاری های آیت الله کاشانی با آمریکا برای سرنگونی دولت مصدق، مطرح شده است و نمونه هایی را ذکر می کنند. خوانندگان می توانند نوشتار آقای علی میرفطروس و گفتار آقای محمد امینی را مورد توجه قرار دهند و خود در مورد دو روایت این دو مورخ تاریخ معاصر ایران، در مورد اسناد تازه منتشر شده سیا در ارتباط با رویداد 28 مرداد 1332، قضاوت کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و ششم مرداد ماه 1396
August 17, 2017


پانویس:

 

 

1. اسناد تازه 28 مرداد و دو روایت محمد امینی و علی میرفطروس
http://www.ghandchi.com/1476-amini-mirfetros-part-two.htm

 

2. علی میرفطروس: رویداد28مرداد با نگاهی به اسنادتازه!
http://news.gooya.com/2017/07/28.php

 

3. محمد امینی در گفتگویی با حسین مهری در مورد اسناد تازه منتشر شده سازمان سی درباره 28 مرداد 1332 در برنامه برگی از تاریخ تلویزیون اندیشه در روز شانزدهم اگوست 2017
https://vimeo.com/229953164

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH