Sam Ghandchiسام قندچي آیا تأسیس سازمان جوانان حزب سکولار دموکرات ایرانیان می تواند مفید باشد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1521-saazmaane-javaanaan.htm

 

شخصاً تجربه کنفدراسیون دانشجویان را در خارج در دوران جوانی داشته ام (1) و فقط درباره سازمان جوانان احزاب و مشخصاً سازمان جوانان حزب توده، در تاریخ معاصر ایران خوانده ام. البته از مؤسسان کنفدراسیون کسانی نظیر مهدی خانباباتهرانی (2)، پیش از خروج از ایران، در داخل کشور در سالهای 1320 تا 1332 اول عضو سازمان جوانان حزب توده بودند و بعداً هم عضو خود حزب توده شدند و کمی بعد از آنهم در خارج کشور از حزب توده انشعاب کردند. کسانی نیز از مؤسسان کنفدراسیون از اعضای جبهه ملی بودند. شخصاً عضو حزب و سازمانی در خارج کشور نبودم و فقط عضو سازمان دانشجویی کنفدراسیون بودم. در نتیجه شخصاً بیشتر در مورد کنفدراسیون می دانم که سازمانی دانشجویی بود و به گرد خواست دموکراسی و استقلال در ایران متشکل شده بود. در حالیکه سازمان جوانان احزاب در سالهای 1320 تا 1332 در ایران بیشتر مانند کلوبی بودند که با توجه به نیازهای جوانان، اهداف احزاب را دنبال می کردند و ممکن بود حتی از برخی جهات به کلوبهای اجتماعی و تفریحی هم شباهت داشته باشند و مثلاً در محل خود میز بیلیارد هم داشته باشند و نه آنکه مانند کنفدراسیون، صرفاً فعالیتهایشان سیاسی باشد. درست است که تشکیلاتهای دانشجویی نیز فقط به فعالیتهای سیاسی نمی پردازند و فعالیتهای صنفی هم می کنند اما آن فعالیتها به موضوعاتی نظیر شهریه یا امکانات خوابگاه های دانشجویان می پردازد و نه آنکه مانند کلوب باشند. غرض آنکه امروز برای جوانان علاقمند به حزب سکولار دموکرات ایرانیان (3)، که در خارج تشکیل شده است، شاید برخی تجربه های سازمانهای جوانان احزاب در ایران سالهای 1320 تا 1332 بتواند مفید باشد. مثلاً شنیده ام جریان لابی ایست های نایاک که هوادار اصلاح طلبان اسلامی در ایران هستند، در همین شهر واشنگتن هر هفته در 8 محل مختلف برنامه های میت آپ دارند. میت آپ چیزی شبیه قرارهای افراد مجرد است که با هم آشنا می شوند و در محلی نظیر بار یا رستوران در روزهای آخر هفته جمع می شوند. این شکلی از تجمع اجتماعی نظیر کلوب است که با تشکیلاتهای دانشجویی تفاوت دارد و اکثر شرکت کنندگان در چنین جمع ها نیز دانشجو نیستند و پروفشنال هستند. به هر حال خوب است دوستانی که دانش و تجربه کلوب های احزاب در ایران یا در خارج را داشته اند، در این مورد در برنامه های تلویزیونی صحبت کنند که ممکن است برای حزب سکولار دموکرات ایرانیان مفید باشد. البته بیشتر اینگونه تجربه های سیاسی-اجتماعی، در دوران سالهای شبه دموکراسی 1320 تا 1332 در ایران بوده که خود در سال 1332 فقط دوسال داشته ام، اما دوستانی نظیر مهدی خانبابا تهرانی در همان سالها در جنبش جوانان ایران فعال بوده اند و می توانند خاطراتشان را در میان گذارند. شخصاً وقتی در سال 1348 دبیرستان را تمام کرده و به آمریکا آمدم، در همان روز ورود به دانشگاه در کانزاس، مقررات منع رفت و آمد بعد از ساعت 12 شب برقرار شده بود چون مرکز کامپیوتر دانشگاه را آنارشیستها در اعتراض به جنگ ویتنام منفجر کرده بودند، و همان زمان لغت کِرفیو را بر روی تخته سیاه در محل خوابگاهم دیدم که اعلام مقررات منع رفت و آمد شبانه بود، و در دیکسیونر برای معنای لغت کِرفیو  می گشتم و گفتم آه اینجا که ما نیومده حکومت نظامی اعلام شد! به هرحال در دوران مبارزات ضد جنگ ویتنام به آمریکا وارد شدم و در آن سالها جامعه آمریکا در تب و تاب بود. در مقایسه، وقتی 12 سال بعد، یعنی بعد از انقلاب، در سال 1360 دوباره به آمریکا برگشتم، جامعه آمریکا بسیار آرام بود و برعکس ده بیست سال پیش از آن، جنبشی در جامعه نبود. به همین علت نیز همه سالهایی که در ایران، جمهوری اسلامی و مبارزات سیاسی و اجتماعی این 38 سال، برقرار بوده، ایرانیانی که به آمریکا آمدند، برایشان خیلی سخت است که با مردم آمریکا در مورد آنچه ما با آن روبرو بوده ایم حرف بزنند، چون اینجا در آمریکا، جامعه بسیار در حالت عادی به سر می برد و نه آنکه نظیر دوران جنگ ویتنام در تلاطم باشد. حتی در زمان حمله آمریکا به عراق در دوران جرج بوش، جنبشی وسیع و قوی نظیر جنبش ضد جنگ ویتنام، در آمریکا شکل نگرفت، گرچه اعتراضات به جنگ در عراق وجود داشت. در نتیجه می توان این وضع فعالیت اجتماعی کنونی ایرانیان در آمریکا را تا حدی به سالهای شبه دموکراسی 1320 تا 1332 در ایران، تشبیه کرد و به همین علت ممکن است نوع فعالیت کلوبهای جوانان که در آن سالها در ایران کارآیی داشته، در مقایسه با مدل کنفدراسیون بتواند بهتر جوابگوی سازماندهی جوانان ایرانی در خارج کشور، در دوران حاضر باشد. احتمالاً حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این مورد بهتر از این قلم مطلع و برنامه دارد و این قلم بی خبر است، اما از آنجا که به کنگره پنجم سکولار دموکراتها (4) نزدیک می شویم، گفتم شاید این یادداشت ضرری نداشته باشد حتی اگر تکرار واضحات است و حوصله خوانندگان را سر آورد. سازمان جوانان می تواند متقابلاً به ایجاد لابی سکولار دموکراتها (5) در خارج کشور کمک کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

شانزدهم مرداد ماه 1396
August 7, 2017

پانویس
:

 

1. دليل فقدان تشکیلاتی مثل کنفدراسیون
http://isdmovement.com/2016/0516/052516/052516.Sam-Ghandchi.Ansence-of-an-organization-like-Confederation.htm
 

2. آشنایی ام با مهدی خانبابا تهرانی
http://www.ghandchi.com/1146-mehdi-khanbaba-tehrani.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

 

4. کنگره پنچم سکولار دموکراتها در 28 و 29 ماه اکتبر در کلن

http://isdmovement.com/Congress.htm

 

5. وقت ساختن لابی سکولار دموکراتهای ایرانی در آمریکاست
http://www.ghandchi.com/1244-secular-democrat-lobby.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH