Sam Ghandchiسام قندچي انتشار گفتار شادروان نصرت امینی درباره روز قتل زنده یاد احمد کسروی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1503-kasravi-nosrat-amini.htm

پی نوشت بیستم اسفندماه 1397:  امروز سالگرد ترور زنده یاد احمد کسروی است. یادداشت زیر که دو سال پیش نوشته شده بیان این حقیقت است که به رغم آنکه بزرگانی نظیر شادروان نصرت الله امینی برای حضوری علنی در فضای سیاسی ایران تلاش می کردند، اما دلی آکنده از درد داشتند و واقعیت جنایات کوکلاکس کلان های اسلامی را انکار نمی کردند، آنهم سالها پیش از به قدرت رسیدن این جریان در ایران سالِ 1357، از جمله حقایق مربوط به جنایتی که نسبت به زنده یاد احمد کسروی روا شد که یادآور جنایات کوکلاکس کلان در آمریکا در قرن نوزدهم است. دو سال پیش آقای محمد امینی فایل صوتی زیر را که از مصاحبه ای با پدرشان زنده یاد نصرت الله امینی است، منتشر کردند، که شرح وقایع روز قتل کسروی در محل کاخ دادگستری در تهران است:  https://www.youtube.com/watch?v=j8oL5W7k-Zg  س.ق.  

 

ahmad-kasravi

 

در گذشته در نوشتارهایی از این قلم از جمله در مرور پژوهشهای آقای محمد امینی در مورد ترور شادروان احمد کسروی، درباره اینکه یکی از رهبران آینده جبهه ملی در روز قتل احمد کسروی در کاخ دادگستری حضور داشته، اشاره شده بود، اما از بردن نام خودداری کرده بودم، چون هدفِ بحث برخورد حزب توده و جبهه ملی به آن شخصیت مستقل تاریخ ما، چه پیش و چه پس از قتل زنده یاد کسروی بود نه ذکر نام افراد (1). امروز آقای محمد امینی نواری صوتی از پدرشان، شادروان نصرت امینی که از رهبران جبهه ملی بودند، منتشر کردند، که دقیقاً شرح وقایع آن روز دهشتناک در کاخ دادگستری از زبان خود زنده یاد نصرت امینی است که در آنجا حضور داشتند (2). این سند تاریخی، بسیار مهم است چون به روشن شدن گوشه ای از تاریخ جنایات اسلامگرایان می پردازد که به بیش از 70 سال پیش مربوط است. شادروان نصرت امینی در مورد آن روز با اینجانب حدود 35 سال پیش صحبت کرده بود، اما هیچگاه سندی کتبی یا شفاهی از آن در دست نبود که در یادداشتهای خود بتوانم خواننده را رجوع دهم. با سپاس از آقای محمد امینی که امروز این سند مهم تاریخی را منتشر کرده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم تیر ماه 1396
July 19, 2017
*
آثاری از زنده یاد احمد کسروی

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/kasravi.htm

 


پانویس
:

 

1. بررسی هایی درباره ترور احمد کسروی
http://www.ghandchi.com/1130-ahmad-kasravi.htm

محمد امینی: یک کلمه: 20 اسفندماه 1397

https://vimeo.com/322882901

 

2. برگی از تاریخ محمد امینی در گفتگو با حسین مهری روز نوزدهم جولای 2017، نوار شادروان نصرت امینی در مورد روز قتل احمد کسروی

https://www.youtube.com/watch?v=j8oL5W7k-Zg

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH