Sam Ghandchiسام قندچي انتشار گفتار شادروان نصرت امینی درباره روز قتل زنده یاد احمد کسروی

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1503-kasravi-nosrat-amini.htm

 

در گذشته در نوشتارهایی از این قلم از جمله در مرور پژوهشهای آقای محمد امینی در مورد ترور احمد کسروی (1) درباره اینکه یکی از رهبران آینده جبهه ملی در روز قتل احمد کسروی در کاخ دادگستری حضور داشته، اشاره شده بود، اما از بردن نام خودداری کرده بودم چون هدف بحث برخورد حزب توده و جبهه ملی به آن شخصیت مستقل تاریخ ما، چه پیش و چه پس از قتل زنده یاد کسروی بود. امروز آقای محمد امینی نواری صوتی از پدرشان، شادروان نصرت امینی که از رهبران جبهه ملی بودند، منتشر کرد، که دقیقاً شرح وقایع آن روز دهشتناک در کاخ دادگستری است (2). این سند تاریخی بسیار مهم است چون به روشن شدن گوشه ای از تاریخ جنایات اسلامگرایان می پردازد که به بیش از 70 سال پیش مربوط است. شادروان نصرت امینی در مورد آن روز با اینجانب حدود 35 سال پیش صحبت کرده بود، اما هیچگاه سندی کتبی یا شفاهی از آن در دست نبود که در یادداشتهای خود بتوانم خواننده را رجوع دهم. با سپاس از آقای محمد امینی که امروز این سند مهم تاریخی را منتشر کرده اند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم تیر ماه 1396
July 19, 2017

پانویس
:

 

1. بررسی هایی درباره ترور احمد کسروی
http://www.ghandchi.com/1130-ahmad-kasravi.htm

 

2. برگی از تاریخ محمد امینی در گفتگو با حسین مهری روز نوزدهم جولای 2017، نوار شادروان نصرت امینی در مورد روز قتل احمد کسروی (لطفاً به دقیقه 4:50 مراجعه کنید)

https://vimeo.com/226207799

Bargi Az Tarikh 07-19-17 from AndishehTV on Vimeo.

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH