Sam Ghandchiسام قندچياصطلاح سکولاریسم در ایران مثل جن و بسم الله شده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1441-secularism-the-word.htm

 

در اولین روزهای بعد از انقلاب 57 در ایران، اصطلاح "دموکراسی" سمبل خط کشی با بنیادگرایان اسلامی شد، تا آنجا که رسماً آیت الله خمینی، مخالفت خود را با دموکراسی اعلام کرد، وقتی به همراه ناسزاگویی به مصدق، گفت، دموکراسی، غربی است و ...؛ اما، پس از خیزش اصلاح طلبان در زمان انتخابات سید محمد خاتمی، یعنی درست 20 سال پیش، جمهوری اسلامی برخوردش را عوض کرد و دید بنفعش است که افسانه "دموکراسی اسلامی" را در برابر "دموکراسی غربی" دامن بزند (1). لازم به یادآوری است که هنوز یکسال از انتخاب سید محمد خاتمی نگذشته بود، یعنی در سال 1377، رهبران فکری در داخل کشور، شروع کردند به مطرح کردن اصطلاح سکولاریسم، برای بیان تفاوت خود با اصلاح طلبان، و آن روزها، هنوز در خارج از کشور، گفتمان سکولاریسم پا نگرفته بود. دوباره جمهوری اسلامی شروع کرد به نفی سکولاریسم، بعنوان چیزی غربی، و حداقل بعنوان اصطلاحی فرنگی، و می خواستند این اصطلاح که مرزبندی با اسلامگرایان شده بود، در میان مردم طرح نشود. اوج این حملات به سکولاریسم را در انتخابات اخیر آیت الله احمد علم الهدی انجام داد که سکولارها را تلویحاً مرتد خطاب کرد (2).

 

نمی دانم که آیا روزی خواهد رسید که عده ای بیایند و مثل "دموکراسی اسلامی،" عبارتی نظیر "سکولاریسم اسلامی" اختراع کنند، یا نه، اما اگر آن روز را دیدیم، مطمئن باشیم که سکولاریسم، نظیر دموکراسی، در جامعه ایران در حال نهادینه شدن است، و شادمان شویم، و گول حرفهایی را نخوریم که ظاهراً ادعا می کنند مردم نمی توانند سکولاریسم را، تلفظ کنند، اما با طرح خط کشی نظری در برابر اسلامگرایی، مسأله دارند، یا که نادانند. مردم در داخل ایران، سالهاست حتی از مردم آمریکای امروز، بیشتر درباره مفاهیم دموکراسی و سکولاریسم، می پرسند، همانگونه که در آمریکا، در دوران انقلاب آمریکا، اینگونه بوده است، و البته، امروز که در آمریکا، دولت، هم دموکراتیک است، و هم سکولار، عامه مردم دیگر معنی این اصطلاحات را حتی نمی دانند. استفاده از اصطلاحات عربی یا فارسی باستان، بجای اصطلاحات یونانی و لاتین، نه تنها کمکی به درک مفاهیم دموکراسی و سکولاریسم، و نهادینه شدن آن نیست، بلکه نظیر اصطلاح مشروطه خواهد شد، که بیشتر به درک کانستیتوشنالیسم در ایران، ضرر زد، و در انقلاب مشروطه، بار اسلامی به این مفهوم داد (3).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
پنجم خرداد ماه 1396
May 25, 2017
 

پانویس:

 

1. افسانه دموکراسی اسلامی با حذف سکولارها آغاز شد
http://isdmovement.com/2017/0517/051217/051217.Sam-Ghandchi-The-purge-began-with-seculars.htm

 

2. آقای گنجی، شاید منظور احمد علم‌الهدی را درست متوجه نشده اید
http://www.ghandchi.com/1381-akbar-gani-alamolhoda.htm

 

3. چرا باید سکولاریسم نهادینه شود
http://isdmovement.com/2016/0916/092816/092816.Sam-Ghandchi-Why-secularism-should-be-institutional.htm 
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

 

SEARCH