Sam Ghandchiسام قندچيسنت بد تاریخبازی سیاسی در ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1250-taarikh-baazi.htm

واقعیتی غیرقابل انکار است که فعالین سیاسی ایران توجهی بیش از حد به تاریخ دارند و این امر هم برای برخی، عرصه ای شده تا دکانی برای خود درست کنند که گویی کشف اتم کرده اند و دعواهای سیاسی حال را با استفاده از واقعیاتی در مورد شخصیتهای تاریخی ایران، به خیال خود حل و فصل کنند و از این نمط برای خود کلاهی ببافند و به قیمت خراب کردن شخصیتی تاریخی به تاریخبازی بپردازند.

 

مثلاً در دوران انشعاب جنبش کمونیستی پس از سخنرانی خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی و در ادامه انشعاب بزرگ شوروی و چین، یکی از انشعاباتی که درون کمیته مرکزی حزب توده ایران در خارج روی داد جدا شدن سه تن از رهبران پیشین آن حزب از جمله احمد قاسمی بود، که در گروه کمونیستی کوچکی بنام توفان در آن زمان در خارج از کشور فعالیت می کردند. حزب توده که از این انشعاب ناخرسند بود از موضوعی شخصی مربوط به خسرو روزبه برای کوبیدن احمد قاسمی، سوء استفاده می کرد.

 

خسرو روزبه رهبر سازمان افسری حزب توده بود که پس از 28 مرداد بازداشت شد و پس از دفاعیات معروفش در دادگاه رژیم شاه اعدام شد و به همین دلیل در میان جوانان انقلابی سالهای پس از 28 مرداد محبوبیت زیادی داشت. اما واقعه ای شخصی نیز در مورد خسرو روزبه و احمد قاسمی وجود داشت که گویی در همان دوران بگیر و ببندها، همسر خسرو روزبه به احمد قاسمی علاقمند شده و بعدها هم گویی با احمد قاسمی ازدواج کرده است. حالا هر وقت تاریخبازان توده ای می خواستند احمد قاسمی را در خارج بکوبند این ماجرای شخصی را تبلیغ می کردند و به دلیل محبوبیت خسرو روزبه و اعدام شدنش، احمد قاسمی که به خارج خود را رسانده و زنده مانده بود و بر اساس این روایت گویی همسر خسرو روزبه را هم ربوده بود، منفور جلوه می کرد. جالب است امروز که ترور محمد مسعود روزنامه نگار آزاداندیش بدست خسرو روزبه ثابت شده و دیگر خسرو روزبه اسطوره چپ ایران نیست، داستان احمد قاسمی فراموش شده است. البته دیگر خود شوروی هم به پایان رسیده و انشعاب جنبش کمونیستی نیز دیگر اهمیتی ندارد. اما غرض آنکه تاریخبازی ربطی به بحثهای تاریخی واقعی و علمی برای کشف راهکارهای آینده سیاسی برای ایران نداشته و فقط بازی برخی به اصطلاح تاریخدانانی است که حرفی برای گفتن ندارند.

 

متأسفانه در روزهای اخیر مورد مشابهی در مورد فروغ فرخزاد در مطبوعات مطرح شده است، شاید اگر فروغ فرخزاد امروز برای نسل جوان مطرح نبود این بازی که یادآور تاریخبازی کمیته مرکزی حزب توده در خارج کشور در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد و در پی انشعاب جنبش کمونیستی است، خریداری نداشت. روز گذشته خانم شکوه میرزادگی ارزیابی جالبی از این بحثها نوشته اند که نشان می دهد این تاریخبازی ها چقدر سوء استفاده از علاقه نسل جوان به موضوعات تاریخی است (1).

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
چهاردهم آذر ماه 1395
December 4, 2016

پانویس:

1. شکوه میرزادگی: مسعود بهنود و صيغه کردن زنی که پنجاه سال پیش درگذشته

http://goo.gl/zfe5XU

 

مطلب مرتبط

مجاهدین خلق، نوع شیعی داعش
http://www.ghandchi.com/343-MKO.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH