Sam Ghandchiسام قندچينگاهی به چند شادباش نوروزی امسال
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1147-shadbashhayeh-nowruzi.htm

 

دستکم دوسالی است که در مورد سنت بد پیام دادن برای نوروز (1) بحث می شود اما گویی هنوز شادباش های نوروزی به شکل پیام همچنان ادامه دارد. در میان شحصیت های سیاسی ایران، آقای مهدی خانبابا تهرانی در شادباش نوروزی خود از سنت نامیمون پیام دادن، دوری گزیده بود (2).

 

اما جدا از بحث بالا، برخی در شادباش خود حرف تازه ای در مورد نوروز داشتند. از جمله در شادباش شاهزاده رضا پهلوی بحث ماهی قرمز سفره هفت سین شنیدنی بود (3). چند سالی است که برخی ماهی قرمز را در سفره هفت سین پدیده ای مرتبط با چین توصیف کرده اند. دکتر معصومه پرایس سال گذشته در مقاله ای علمی تحت عنوان "چرا برای نوروز ماهی داریم" نشان دادند که این سنت ایرانی است (4). برخی دیگر هم از لحاظ محیط زیست با ماهی قرمز در سفره هفت سین مخالفند. عواقب جانبی محیط زیستی را باید توجه کرد و راهکارهای مناسب یافت و نه آنکه به قول آلمانی ها نوزاد را با آب حمام بیرون بریزیم. متأسفانه گاهی طرفداران محیط زیست مسائل درستی مطرح می کنند اما بجای راه حل های علمی نوعی یکجانبه گری را به شکل مذهبی ناتورالیستی، برمی گزینند و به اینطریق حتی به خود طبیعت هم در درازمدت لطمه بیشتر وارد می شود، هرچند در ظاهر حرفهایشان مردم پسندتر جلوه می کند (5).

 

در پایان باید از همه خوانندگان پوزش بخواهم که نه همه شادباش های نوروزی را خوانده و شنیده ام و نه در این مختصر همه آنچه را که خوانده و شنیده ام، ذکر کرده ام. در نتیجه مانند هر مطلب دیگری، لطفاً مطالب و نظرات خود را در صورت تمایل مستقیماً در صفحه فیسبوکی خوانندگان ایرانسکوپ، درج کنید (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دهم فروردین ماه 1395
March 29, 2016

 

پانویس:

 

1. سنت بد پيام های نوروزی
http://www.ghandchi.com/757-payame-norouzi.htm

 

2. چرا شادباش نوروزی مهدی خانباباتهرانی را حالا منتشر می کنم
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_48.html

 

3. پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی
https://www.facebook.com/pahlavireza/videos/10153514886971235

 

4. دکتر معصومه پرایس: چرا برای نوروز ماهی داریم
http://www.ghandchi.com/dr-massoume-price-why-we-have-fish-for-nowruz.htm

 

5. تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کرین است و نه ضدیت با جی ام او
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants.htm

Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants-english.htm

 

6. آدرس صفحه فیسبوکی خوانندگان ایرانسکوپ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011059210373
 

Fish-Sasani-Source:National Museum of Iran

 

 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH