Sam Ghandchiسام قندچي بحثی در مورد حمایت الوین تافلر از نوت گینگریچ
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1102-toffler-gingrich.htm  

About Tofflers, newt Gingrich, Republican party, etc

http://www.ghandchi.com/113-newtgingrich.htm

 

متن مقاله انگلیسی مرتبط به این نوشتار که لینک آن در بالا آمده در سال 2002 نوشته شده و برای بحث در این مورد است که چرا الوین تافلر در سیاست از آقای نوت گینگریچ حمایت می کند. البته امروز که چهارده سال از آن تاریخ می گذرد و پس از آنکه آقای نوت گینگریچ برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد، بیشتر با نظرات او آشنایی داریم اما آن زمان تنها در ارتباط با مجلس نمایندگان کنگره آمریکا شناخته شده بود. حمایت الوین تافلر از نوت گینگریچ نوعی موضعگیری سیاسی برای آینده نگرها محسوب می شد و به همین دلیل خیلی مورد بحث قرار می گرفت. آینده نگرها اساساً از سیاست دوری می گزیدند و هنوز هم در آمریکا همینگونه است.

 

نوت گینگریچ نئوکانی سرشناس است. داستان نئوکانها به نوعی با دوران اولیه جنبش آینده نگری مرتبط است. دانیل بل و ویلیام کریستول ادیتورهای اصلی پابلیک اینترست بودند. البته دانیل بل زود کناره گیری کرد. ویلیام کریستول بعداً پایه گذار جریان سیاسی نئوکان شد. دانیل بل به رغم دوستی با آقای کریستول هیچگاه از نظرات او در این زمینه حمایت نکرد و مخالفت علنی خود را با نئوکانها حتی در زمان جنگ عراق بیان کرد با اینکه در آن زمان خیلی سالخورده بود و اساساً کاری منتشر نمی کرد. در گذشته در مورد مواضع دانیل بل مفصل بحث شده است (1).
 
اما آقای الوین تافلر همواره از نوت گینگریچ حمایت کرده و دلیل این موضع او چنین است. از نظر الوین تافلر ایالات شمالی آمریکا که اساساً پیشقراولان جامعه صنعتی در آمریکا بودند در دوران فراصنعتی مقاومت بیشتری در برابر رشد اقتصاد نو فراصنعتی نشان می دهند در صورتیکه ایالات جنوبی که بیشتر ماقبل صنعتی و کشاورزی بودند پتانسیل بیشتری برای جهیدن به دنیای فراصنعتی دارند بدون آنکه با مقاومت شدید جامعه صنعتی که دیگر کهنه شده مواجه باشند و برای او اتحادیه های کارگری در دیترویت نمونه اینگونه مقاومت منفی در ایالات شمالی محسوب می شود که به ورشکستگی این شهر آنجامیده است.

 

به همین دلیل الوین تافلر اساساً همه آن سالها از جمهوریخواهان که پایه قوی در ایالات جنوبی دارند، حمایت می کرد. البته باز هم اضافه کنم که اساساً آینده نگرها و از جمله الوین تافلر در سیاست دخالت نمی کردند و این حمایت ها غیرمستقیم بود. در مورد آینده نگر ها و سیاست در نوشتاری به زبان انگلیسی در سال 2003 به تفصیل توضیح داده شده است (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هفدهم بهمن ماه 1394
February 6, 2016
* ویرایش نخست این مطلب یک ماه پیش در بالاچه ایرانسکوپ در سایت بالاترین منتشر شد

https://www.balatarin.com/permlink/2016/1/5/4058122

https://www.balatarin.com/users/samghandchi/links/submitted


پانویس:

 

1.  نئوکانها، دانيل بل و ايران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm

Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm

 

2. Futurists and Politics
http://www.ghandchi.com/258-FuturistPolitics.htm
  

 

 

 

مطلب مرتبط

آلترناتیو سیاسی در قرن بیست و یکم
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st.htm
Political Alternative in 21st Century
http://www.ghandchi.com/1189-political-alternative-21st-english.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

SEARCH