Sam Ghandchiسام قندچي قرار نیست بعداً آینده نگری کنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1005-ayandehnegari-iran.htm

 

nooriala-tajziehtalaban

 

بیش از 35 سال است گفتمان آینده نگری در محافل سیاسی ایران مطرح شده است اما هنوز به ندرت صاحب نظران سیاسی ایران از دیدگاه آینده نگر چیزی می نویسند یعنی وقتی به موضوعات سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی می پردازند، گویی به دیدگاه های گذشته خود بر می گردند و به رغم اذعان به آینده نگری، همانگونه می گویند و می نویسند که ممکن بود 40 سال پیش می گفتند و می نوشتند.

 

روز گذشته مقاله ای خواندم از آقای دکتر اسماعیل نوری علا تحت عنوان "تجسم اصلاح طلبانهء یک ایرانِ سکولار" که می توان گفت اینگونه نبود و برای نخستین بار کنشگری سیاسی و سکولار، با دیدگاه اصلاح طلبان از زاویه آینده نگر وارد بحث شده بود (1).

 

ممکن است بپرسید آینده نگری چیست که در دیگر نوشته های سیاسی کمتر به چشم می خورد. نیازی به تأکید نیست که آینده نگری به معنی آینده گرایی نیست (2). اما برای توضیح معنای آینده نگری اجازه دهید حکایتی را از رابرت یونگک، تکرار کنم. رابرت یونگک از فعالین مبارزه با فاشیسم بود و بعد از جنگ جهانی دوم نیز فعال مبارزه با جنگ اتمی میشود و به این خاطر به ژاپن سفر میکند. در سفر ژاپن کسی به او میگوید شما چرا همیشه عقب هستید. چرا آن موقع که داشتند این بمب را میساختند کاری نکردید. شاید پاسخ به این سؤال بهترین تعریف آینده نگری است.

 

یعنی یونگک از خود میپرسد چرا در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم، قبل از این که فاشیسم شکل بگیرد با آن مقابله نکرد و بعد از آن که شکل گرفت دنبال ایجاد جنبش ضد فاشیستی رفت، و یا اینکه چرا به همینگونه، پس از جنگ، در رابطه با بمب اتم از طریق «واکنش» بعد از واقعیت بمب اتم و هیروشیما، به این موضوع با فعالیت ضد جنگ اتمی واکنش نشان داد، و نه قبل از به وقوع پیوستن انفجار اتمی (3).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم شهریور ماه 1394  
September 18, 2015

 

پانویس:

 

1. دکتر اسماعیل نوری علا:تجسم اصلاح طلبانهء یک ایرانِ سکولار
http://isdmovement.com/Index-All/2015/0915/091815.htm

http://iranscope.blogspot.com/2015/09/blog-post_88.html

 

2. آینده نگری و نه آینده گرایی
http://www.ghandchi.com/822-futurist-outlook.htm

Futurist Outlook and not Future'ism
http://www.ghandchi.com/822-futurist-outlook-english.htm

 

3. آینده نگری چیست؟
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

مطلب مرتبط

 

دکتر اسماعیل نوری علا: پیامبران سیارهء جدید میمون ها
http://iranscope.blogspot.com/2015/08/blog-post_27.html

 

 


 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH