kowsari حمید کوثری: یادداشتی درباره کتاب «دموکراسی ناقص»
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/hk-democrasie-naghes.htm

مطلب مرتبط:  1     2      3     4     *

 

hamid-kowsari-demokrasi-naaghes

 

اخیراً آقای علی میرفطروس باردیگر مدّعی شده اند که آقای محمّد امینی نویسنده کتاب دموکراسی ناقص هستند و این ادّعای نادرست را در نوشته های خود مکرراً تکرار کرده اند.

من، حمید کوثری، از چگونگی نوشته شدن این کتاب اطّلاع دقیق دارم و نویسنده آن، آقای حبیب تیموری را از نزدیک می شناختم. رنده یاد حبیب تیموری در مدّتی که در شهر واشنگن ساکن بود، با مراجعه به کتابخانه کنگره و برپایه مطالعه نشریات حزب توده در دهه 1320 که در این کتابخانه موجود بودند، این کتاب را نوشت و آقای امینی نه تنها نویسنده این کتاب نیست بلکه هیچگونه آگاهی از متن این کتاب نداشته است.

امیدوارم این توضیح، یک بار و برای همیشه به این ادعای دروغین و مغرضانه پایان دهد.
حمید کوثری
ششم ماه می 2020