Sam Ghandchiسام قندچي  آیا فعالیت فردی برای یک آینده نگر حدی دارد؟
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/966-hezb-ayandehnegar.htm

 

حزب آینده نگر ایران

 

شخصاً سالهاست بعنوان یک آینده نگر فعالیت می کنم و بنظرم حد توان و تأثیرگذاری در زمینه های مختلف علمی، سیاسی و اجتماعی برای هر فردی، متفاوت است.

 

اما دلیل اینکه در فضای ایران شخصاً به هیچ حزبی احساس تعلق نمی کنم این نیست که فکر کنم چنین کاری از حد کنونی توانم یا تأثیرگذاری ام کم می کند. حتی اگر به حزب معینی تعلق داشتم، با داشتن احساس نزدیکی به احزاب دیگر هم مشکلی ندارم و قرار نیست عضو حزب معینی بودن به معنی دشمنی ورزیدن با احزاب و سازمانهای دیگر باشد. اتفاقاً اگر حزب آینده نگری در صحنه سیاسی ایران وجود داشت که با درکم از پلاتفرم آینده نگر (1) در عصر کنونی برای ایران نزدیک بود مطمئناً به آن ملحق می شدم و حد تأثیر گذاری ام بر وقایع ایران افزایش می یافت نه آنکه فکر کنم از آن می کاهد.

 

البته کسانی هم هستند که فکر می کنند همیشه کار فردی درست است و فعالیت حزبی را نادرست تصور می کنند و بویژه تجربه حزب توده در ایران باعث چنین نگاهی به فعالیت حزبی شده در صورتیکه مثلاً تجربه حزب دموکرات در آمریکا از بدو تأسیس توسط توماس جفرسون تا کنون چنین نبوده و گرچه دو حزب اصلی در آمریکا امروز هست اما کسی از حرب دیگر و کلاً از حزبی بودن نفرت ندارد.

 

برخی در میان روشنفکران ایران با هر حزبی مخالفند. البته این حق هر کسی است که نخواهد عضو حزبی باشد یا نه، اما متأسفانه برخی متوجه نمی شوند که به حد فعالیت خود بعنوان یک فرد رسیده اند و چون نمی توانند حزبی را بپذیرند یا در تأسیس حزب مورد نظر خود مؤثر باشند، به خود و دیگران در حل مسائل جامعه ایران، لطمه وارد می کنند. به قول معروف وقتی سلمانی ها کاری ندارند سر یکدیگر را می تراشند. البته مشکل در اینجا کاری نداشتن نیست چرا که جامعه ایران واقعاً نیاز به راه حل های سیاسی دارد اما مشکل اینجا است که بسیاری از ما دیگر به حد خود بعنوان یک فرد رسیده ایم و بیشتر بقول معروف داریم درباره ناف خودمان مدیتیت می کنیم و  دعواهای بی حاصل نتیجه این واقعیت است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
ششم مرداد ماه 1394
July 28, 2015

 

پانویس:

 

1. پلاتفرم پیشنهادی حزب آينده نگر
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegar.htm
Futurist Party Platform
http://www.ghandchi.com/348-HezbeAyandehnegarEng.htm

 

فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm

 

کامنت مرتبط

بحثی در مورد مسدود کردن های سایتها در بالاترین تخت عنوان کپی کار
https://www.balatarin.com/permlink/2015/7/28/3923154#c-6549757

https://www.balatarin.com/users/samghandchi/links/submitted

دیروز می خواستم این مقاله را از سایت تدارک برای حزب آینده نگر درج کنم اما بالاترین بطور اتوماتیک گفت که آن سایت کپی کار است و استاپ کرد. آن سایت را 15 سال پیش درست کردم که نظرات مختلف در مورد طرح پیشنهادی برای حزب آینده نگر را بحث کنم و تا به حال هیچ بحثی از دیگران در مورد آنچه درج کرده ام دریافت نکرده ام که برای درج باشد اما کم کم دارد پیشرفتهایی حاصل می شود. البته این کارها طول می کشد و کسانیکه با تاریخ شکل گیری احزاب آشنا هستند می دانند. اما اصلا چنین سایتی قرار است نظر های جدی در این مورد را درج کند یا به قول دوستان کپی کند و کسانی هم که آن نظرات را در چنین سایتی می خوانند می دانند که کاری جدی است که درج شده و نظیر هزاران گروه و حزبی نیست که امروز اعلام وجود کردند و فردا فراموش شدند. اگر دوستان با چنین مفهومی آشنا نیستند خوب است که نظیر اسپم کنترل یا سیستم مسدود کردن سایتها در جمهوری اسلامی کار نکنند و اقلا سؤال کنند. این لینک منظورم است
https://sites.google.com/site/futuristparty

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH