Sam Ghandchiسام قندچياز نرگس محمدی در زندان تا صدای آمریکا در واشنگتن
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/961-narges-mohammadi-voa.htm

 

درباره صدای آمریکا در سالهای اخیر بسیار مفصل بحث شده است (1).

 

در مورد وضعیت خانم نرگس محمدی نیز به تفصیل نوشته شده است (2).

 

بحث اول با مسولین دولت آمریکا و بحث دوم با مسولین دولت ایران است. گویی در هر دو مورد گوش شنوایی نیست اما به عوض اپوزیسیون به جان هم افتاده است. باور نمی کنید؟ نگاهی به پتیشن زیر در ارتباط با صدای آمریکا بکنید و ببینید غیر از دعوای کسانیکه فکر می کنند دارند با جمهوری اسلامی مبارزه می کنند چیز دیگری می بینید (3).

 

در مورد خانم نرگس محمدی نیز ابتدا نامه ایشان را از زندان بخوانید (4) و سپس کامنت های دو تن از فعالین زنان را در توییتر مطالعه کنید (5) و خود قضاوت کنید. واقعاً این وضعیت مایه تأسف است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
سی و یکم تیر ماه 1394
July 21, 2015

 

پانویس:

 

1. بحث های در مورد صدای آمریکا

http://goo.gl/7zRCvS

 

Discussions about VOA

https://goo.gl/ASDMxL

 

2. برای نرگس محمدی و حسین رونقی چه کار می توانیم بکنیم؟
http://www.ghandchi.com/912-narges-mohammadi-hossein-ronaghi.htm

 

3. پتیشن

https://goo.gl/V3AuBa

 

4. دل‌نوشته نرگس محمدی از زندان اوین؛ از فرزندانم مادرشان را ربودید!

http://goo.gl/SOaLSS

 

5. دو کامنت در توئیتر

https://goo.gl/rVuF4r

 

https://goo.gl/g4nMuQ 
 

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH