Sam Ghandchiسام قندچيچرا توافق اتمی با آمریکا شکست خورد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/916-iran-nuke-deal.htm

 

گزارش زیر در تلویزیون ایران اذعان به شکست مذاکرات اتمی با آمریکا است:

https://www.youtube.com/watch?v=_0Q2UqXmuig

 

 

 

 

چرا مذاکرات دولت روحانی با پنج بعلاوه یک شکست خورد؟ مقصر قوه قضاییه ایران است که با ادامه سرکوب اپوزیسیون سیاسی و مدنی در دو سال گذشته باعث شد نیروهای هوادار حقوق بشر در خارج بتوانند با ارائه مدارک واقعی روز در محافل بین المللی هرچه بیشتر بر وجود رژیمی غیرمسؤل در برابر تعهدات بین المللی خود در داخل ایران تأکید کنند و بدینگونه در کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر جو بی اعتمادی نسبت به هر نوع توافقی با دولت ایران دامن زده شود و اینکه دولت آقای حسن روحانی قادر نخواهد بود به وعده های خود عمل کند همانطور که حتی روزنامه نگاری کاملاً مسالمت جو نظیر احمد زیدآبادی نه تنها تا پایان محکومیتی واهی در زندان نگهداشته شد بلکه چند روز پیش با پایان دوره محکومیت خود از زندان بیرون آمد و راهی تبعیدگاهی در گناباد شد. فکر می کنید چنین خبرهایی در خارج چه تأثیری بر هرگونه مذاکره می گذارد که نیاز به حداقل اعتماد به دولت ایران برای اجرای تعهدات و عرف بین المللی دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
دوم خرداد ماه 1394
May 23, 2015

 

 

 

 

 

 

Web ghandchi.com