Sam Ghandchiسام قندچيماجرای دروغ ظریف و برخی خبرنگاران خارج
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/907-doroogh-e-zarif.htm

 

آقای بهمن احمدی امویی به اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران برخورد کرده و نشان داده که آنچه آقای ظریف در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران گفته، دروغ است (1).

 

حرفهای آقای ظریف در مورد موضوعی شخصی و خصوصی نبوده، و دروغ درباره چنین موضوعاتی مسأله ای عمومی است، و آقای احمدی امویی حق دارد و اعتراض خود را با صراحت و شجاعت در مطبوعات مطرح کرده است.

 

اما عده ای نیز که خود را با عنوان روزنامه نگار در خارج مطرح کرده اند، همین حرفها را حالا میزنند.  سؤالم این است که همین ها وقتی کسانیکه جاسوس جمهوری اسلامی، سازمان سیا، اسراییل و عربستان سعودی هستند، و خود را بعنوان فعال سیاسی مستقل ایرانی در خارج معرفی می کنند، و این خبرنگاران با آنها نشست و برخاست بسیار نزدیک دارند، و خوب هم می دانند آن افراد چه کاره اند، چرا هیچگاه در مورد دروغهای آن افراد در معرفی خود، افشاگری نمیکنند! منظورم شایعه نیست، این افراد واقعاً چنین ارتباطاتی دارند و این خبرنگاران هم کاملاً در آن مورد مطلع هستند.

 

آیا به دروغ خود را فعال سیاسی مستقل در رسانه های خارج معرفی کردن نیز امر عمومی نیست و سکوت این خبرنگاران در مورد دروغ های آن افراد، به تاراج دادن آزادی و استقلال ملی ایران به دلیل مصلحت روز نیست؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
دوازهم اردیبهشت ماه 1394
May 2, 2015
 

1. آقای ظریف! من یک روزنامه نگار زندانی بودم
http://www.daneshjoonews.com/archives/18160

 

 

 

 

Web ghandchi.com