Sam Ghandchiسام قندچيدرباره رفتار مأموران با محمد نوری زاد و  نرگس محمدی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/885-nourizad-nargesmohammadi.htm

 

دو شب پیش محمد نوری زاد و نرگس محمدی از تشکیلات لگام به محل پشت زندان رجایی شهر کرج رفته و در کنار خانواده های شش زندانی کرد محکوم به اعدام، نسبت به اجرای حکم، به اعتراض نشستند (1). شرح رفتار مأموران اطلاعات با آنها را در ویدیوی زیر می توانید از زبان آقای نوری زاد بشنوید:

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gHov1duw58

 

متأسفانه در آمریکا نیز هنوز مجازات اعدام وجود دارد اما با فعالان حقوق بشر که اعتراض خود را نسبت به این مجازات قرون وسطایی مطرح می کنند، چنین برخوردهایی نمی شود. خانواده های کسانیکه اعدام می شوند نیز ممکن است در اعتراضات در میان مردم و فعالان حقوق بشر باشند. خبرنگاران همه خبرها را آزادانه منتشر می کنند حتی جزئیات اجرای مجازات مرگ را که ممکن است از طریق الکتریکی یا با مواد شیمیایی انجام شود در مطبوعات درج و همراه عکس و مصاحبه با مجریان قضایی، مستند می کنند. مگر مأموران کاری غیرقانونی می کنند که یواشکی انجام دهند. اگر سیستم قضایی تصور می کند که مجازات اعدام کاری قانونی و درست است چرا از حرف مخالفان و رسانه ای شدن واهمه داشته باشد.

 

البته در این مورد معین اعدام شدگان زندانیان سیاسی کرد بوده اند و پرونده سازی و اعترافات در مورد اتهام قتلی که به آنها نسبت دادند زیر سؤال است که موضوع این نوشتار نیست.

 

در همه جای دنیا موارد قضایی با بحثها و تفسیرهای مختلف همراه است و دلیلی برای رفتار خشونت آمیز مأموران قانون با معترضان نیست. اعتراض به احکام قضایی بر مبنای حق آزادی بیان است و احترام به حقوق فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه نگاران وظیفه مأموران اجرایی دولت است. ضرب و شتم فعالان حقوق بشر در این مورد کاری غیرقانونی است که از مأموران اجرای قانون سر زده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
چهاردهم اسفند ماه 1393
March 6, 2015
 

 

پانویس:

 

1. محمد نوری زاد دی نجات 6 زندانی در خطر اعدام در مقابل زندان رجایی شهر
https://www.youtube.com/watch?v=AIqi53y8-tg

نرگس محمدی نجات 6 زندانی در خطر اعدام در مقابل زندان رجایی شهر
https://www.youtube.com/watch?v=7ziV4ATB95o&index=3

 

نوری‌زاد از حضورش در کنار خانواده‌های زندانیان اعدام شده می‌گوید
https://www.youtube.com/watch?v=6gHov1duw58 

 

 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 


 

Web ghandchi.com