Sam Ghandchiسام قندچيبرداشت غلط رژیم از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/870-nasrin-sotoudeh.htm

 

سه ماه پیش واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده تعجب برانگیز بود (1) اما امروز فقط رژیم نمی داند چرا واکنش مردم اینگونه است و مأمورانش را می فرستد تا این تحصن را به هم بزنند (2).

 

نسرین ستوده مرا به یاد آخرین کسانی می اندازد که پبش از آغاز جنبش چریکی هنوز با پلاکاردی در دست در خیابانهای تهران راه می رفتند و روی پلاکاردشان نوشته شده بود "اصلاحات آری دیکتاتوری نه".  اما دیگر نه مردم به آنها چندان توجهی داشتند و نه فعالین سیاسی که به فکر راهی دیگر بودند. فقط هنوز عوامل رژیم آن روز بودند که به آن پلاکارد بدست ها همچنان گیر می دادند و به زندانشان می انداختند. داستان خانم ستوده هم خیلی مشابه است. اگر امروز به دلیل فشار اتحادیه اروپا هنوز خانم ستوده بیرون از زندان است آن روز هم آن پلاکارد بدست ها به دلیل فشار دولت کندی چند صباحی دیگر در خیابانهای تهران هنوز دیده می شدند ولی دستگاه های امنیتی حتی به حرفهای دکتر علی امینی هم اهمیتی نمی دادند و آخرش هم از یکسو دیکتاتوری ادامه یافت و از سوی دیگر جنگ چریکی آغاز شد. البته امروز بجای جنگ چریکی هرروز تعداد بیشتری از هواداران اپوزیسیون از گزینه حمله به ایران حمایت می کنند و رسماً از جریانات هوادار اسراییل پول دریافت می کنند (3).

 

می خواهید چه بشود وقتی کسی نظیر نسرین ستوده را که فقط برای حق دگراندیشان برای کار کردن حرف می زند، خفه می کنید. پس دگر اندیش چه کار کند. حق کار ندارد. خمس و زکات هم که از کسی نمی گیرد. پس خرجش را از کجا تأمین کند. همه بلاگهای اپوزیسیون در ایران مسدود است و در نتیجه نمی توانند درآمدی از آگهی داشته باشند. دیگر قبح دریافت پول از منابع ناصواب آنقدر ریخته است که حتی برخی رهبران جبهه ملی در خارج امروز آشکارا می نویسند که بختیار زمان جنگ از عراق پول دریافت می کرد و آنرا موجه می دانند و می گویند در غیر اینصورت مجبور بود مبارزه را تعطیل کند. واقعاً ما با جنبشی مخفی و چریکی سر و کار نداریم که مانند استالین بروند و بانک بزنند تا مخارج خود را تأمین کنند. هر چه فضا را بر حرکتهای مردمی اپوزیسیون تنگ کنید در گذشته آنها را به عراق سوق می دادید و امروز بسوی اسراییل چرا که کشورهای دیگر بخاظر مناسبات با ایران ممکن است ملاحظاتی داشته باشند. نیائیم و فقط آنها که چنین اشتباهکاری ها را می کنند یا توجیه می کنند را محکوم کنیم. باید رژیمی را محکوم کرد که زندگی اپوزیسیون را جهنم کرده است. سران رژیم همه چیز دارند و دگراندیشی نظیر خانم ستوده حتی حق ندارد کار کند.

 

همانطور که ذکر شد این بار بنظر نمی رسد کسی دنبال کار چریکی برود. می شود گفت که خانم نسرین ستوده شاید یکنفر است که از حمایت همه نیروهای اپوزیسیون از اصلاح طلب تا تحول خواه برخوردار است و هنگامیکه در مقابل کانون وکلا جمعیت عظیمی جمع نشده باید به رژیم تسلیت گفت برای اینکه معنایش این است که مردم منتظر حمله نظامی هستند و از همه اپوزیسیون دلسرد شده اند. شاید این پایان کاری است که بسیاری در این جمهوری اسلامی از روز اول بدنبالش بودند و امروز در یک قدمی آن هستیم. مذاکره با آمریکا و باز کردن فضای سیاسی به معنی حرف بیهوده نیست و رژیم باید به اپوزیسیون کمک کند همانطور که برمه چنان کرده و خانم آنگ سان سوچی را در قدرت شریک کرده است نه آنکه حتی حق کار را از خانم ستوده گرفته اند و ادعای اصلاح و اعتدال می شود.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com  
چهاردهم بهمن ماه 1393
February 3, 2015
 


پانویس:
 

1. از واکنش مردم به تحصن نسرین ستوده تعجب می کنم
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_15.html

 

2. مقاومت نسرین ستوده و همراهان در برابر حمله مأموران به تحصن کانون وکلا
http://iranscope.blogspot.com/2015/02/blog-post_2.html

 

3. شفافیت: خبر ایران و گروه های لابی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups.htm

 
Transparency: Iran News and Lobby Groups in Washington, DC
http://www.ghandchi.com/863-iran-news-lobby-groups-english.htm

 

 


 

Web ghandchi.com