Sam Ghandchiسام قندچي نتیجه فشار رژیم بر رهبران اپوزیسیون در داخل ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/838-pressure-opposition.htm


فشار جمهوری اسلامی بر مخالفان در داخل و خارج کشور تازگی ندارد و نمونه هایی نظیر قتل داریوش فروهر در داخل (1) و عبدالرحمن برومند در خارج (2) هنوز در خاطره ها باقی است. اما دولت حسن روحانی که هدف خود را اعتدال اعلام کرده نمی تواند در چنین فضائی به موفقیتی دست یابد.

هنگامیکه رهبران مخالفان با اینگونه فشارها روبرو می شوند اگر تسلیم شوند که اعتبارشان از بین می رود و نمی توانند به هرگونه اعتدال و آشتی ملی کمک کنند. اگر هم نظیر حشمت طبرزدی (3) مقاومت کنند که به زندان بر می گردند و بازهم به نوعی دیگر نمی توانند به اعتدال و آشتی ملی مدد رسانند. همین هفته گذشته در مورد فشارهائی که به آقای ادیب برومند رهبر جبهه ملی در داخل کشور وارد آمده بسیار بحث شده است (4).

نتیجه چنین روندی این است که رهبری جنبش به خارج منتقل می شود.

البته رژیم از این موضوع آگاه است و به همین دلیل سالهاست اینترنت فیلتر می شود و بر امواج شبکه های ماهواره ای پارازایت می اندازند و نیروهای بسیج دیش های ماهواره مردم را خرد می کنند. اما همه این تلاشها و مخارج هنگفت آن بازهم درد رژیم را دوا نمی کند. مگر وضع مشابهی در رژیم گذشته رهبری جنبش را به خارج منتقل نکرد و مگر آیت الله خمینی در خارج از کشور رهبر انقلاب نشد؟

بازداشتها دیگر به ادامه حصر رهبران جنبش سبز محدود نمانده و موج تازه ای از حمله به رهبران سکولار آغاز شده است. در مورد نتیجه ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مفصل بحث شده است (5). عدم حل مسأله حصر به برنامه اعتدال در دولت آقای روحانی لطمات جدی وارد کرده است. بنظر می رسد هدف حمله های اخیر به رهبران سکولار در ایران نیز وارد کردن ضربه دیگری به برنامه های اعتدال خواهی است؛ آنچه که از روز اول تشکیل دولت حسن روحانی مورد بحث بوده است (6).

البته این تلاشها به رفتار با رهبران اصلاح طلب و سکولار دموکرات محدود نیست و اقدامات قوه قضائیه در اعدام محسن امیر اصلانی نشان می دهد که اگر در زمان سید محمد خاتمی پروژه قتل های زنجیره ای بشیوه فراقانونی برای ساقط کردن آزادی های محدود در آن دوران دنبال شد، این بار بطور رسمی و قانونی اقدامات مشابهی دنبال می شود و تازه ترین آنها حکم اعدام سهیل عربی است (7).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سیزدهم آذرماه 1393

November 24, 2014


 

پانویس:

1. بنیاد عبدالرحمن برومند
http://goo.gl/KiVJ2E

2. داریوش و پروانه فروهر
http://goo.gl/0XlFh9

3. خودداری حشمت الله طبرزدی از شرکت در دادگاه
https://hra-news.org/fa/prisoners/b-287

4. محسن قائم مقام: توطئه‌چینی گسترده حکومت علیه جبهه ملی ایران
http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/53284
یادداشتی از شکوه میرزادگی به ادیب برومند، رییس هیئت رهبری جبهه ملی
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_25.html

5. نتيجه حصر ميرحسين موسوی
http://www.ghandchi.com/804-hasr-e-mousavi.htm

6. آقای روحانی، سرنوشت بنی صدر یادتان است؟
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_19.html

7. شادی صدر توضیح می دهد چرا رژیم سهیل عربی را با این حکم روبرو کرده است
http://iranscope.blogspot.com/2014/11/blog-post_26.html

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH