Sam Ghandchiسام قندچي آقای روحانی، دولت و شریعت باید جدا شوند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/825-dolat-shariat.htm
Mr. Rouhani, State and Shari'a Must be Separated
http://www.ghandchi.com/825-dolat-shariat-english.htm

  
reyhaneh-jabbari
 

بعد از قتل ریحانه جباری توسط دولت جمهوری اسلامی در روز گذشته دیگر شکی وجود ندارد که قاتل نه خانواده سربندی بلکه قوانین شریعت اسلامی است که قصاص را جایز، و  تصمیم گیری در مورد آن را هم به خانواده مقتول ارجاع کرده؛ وقتی حتی قوه قضائیه و قوه مجریه کشور هم تمایلی به اجرای حکم نداشتند.

 

در جهان متمدن حتی کشورهائی که در آنها مجازات اعدام از بین نرفته است هیچگاه تصمیم مرگ و زندگی قاتل را در اختیار خانواده مقتول قرار نمی دهند، که در سوگ است و خواستار انتقام. اگر کسی بدون هیچ قصدی، فرزند شما را بکشد، مگر آنکه انسان فوق العاده ای باشید، خواهان نابودی قاتل خواهید بود. به همین علت رسوم قبیله ای عهد عتیق را دولتهای متمدن جهان قرنهاست در قوانین خود ندارند هرچند اکثر مردم آن کشورها از نظر مذهبی به مذاهب کهن معتقدند.

 

در چند روز اخیر علاوه بر اعدام ریحانه جباری، اسیدپاشی به صورت دختران "بدحجاب" نیز فاجعه دیگری بود که نتیجه طرح قوانین شریعت در مجلس شورای اسلامی ایران برای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. به عبارت دیگر مسؤل اسیدپاشی نیز عدم جدایی دولت و شریعت اسلامی است.

 

پس از رویدادهای چند روز گذشته، مذاکرات با آمریکا برای برچیدن تحریمهای بین المللی به جایی نخواهد رسید، چرا که بی اعتمادی به جائی رسیده که گوئی غرب با داعشی دیگر در ایران روبروست که بجای یزیدیان اولین قربانیانش زنان ایران هستند. و بدینگونه عدم جدائی دولت و شریعت که به تشدید تحریمهای بین المللی دامن زده باعث بحران اقتصادی شدیدی در ایران می شود که دیگر جمهوری اسلامی، نه با دختربچه های معصوم دبیرستانی که کمی موهایشان از روسری بیرون افتاده بلکه با اعتصابات طبقات محروم جامعه روبرو خواهد شد. تنها برنده شکست مذاکرات همT آنهایی هستند که دلارهای مخفی شده دارند که قیمتش بالا خواهد رفت.

 

پیش از سالگرد انتخاب شما به ریاست جمهوری، وضعیت ایران دقیقاً توضیح داده شد (1). متأسفانه امروز همه آن واقعیتهای مورد اشاره در آن بررسی بدتر شده که بهتر نشده است.

 

وقت آن رسیده که دولت و شریعت اسلامی از هم جدا شوند. ممکن است بپرسید که آیا این کار به معنی پایان دادن به جمهوری اسلامی نیست؟ پاسخ هم آری و هم نه است. آنچه دستاوردهای جمهوریت در 30 و چند سال گذشته بوده است پایان نخواهد یافت و تقویت هم خواهد شد، بویژه که مردم ایران پس از دوم خرداد برای جمهوریت، مبارزه کرده اند. اما آنچه تداخل دولت و شریعت است، پایان خواهد یافت. این امر لزوماً به معنی خون و خونریزی نیست. روسیه و کشورهای بلوک شرق، دولت کمونیستی را بدون خونریزی پایان دادند و اتفاقا کسانی نظیر گورباچف و یلتسین که خود شخصیت های بالای حزب کمونیست بودند این مهم را به انجام رساندند و از انقلابی خونین جلوگیری کردند. امیدوارم در ایران نیز چنین شود.

 

همانطور که 9 سال پیش، یعنی سه سال پیش از جنبش سبز، این بحث مطرح شد و متأسفانه آقایان موسوی و کروبی به آن توجه نکردند، همه نیروهای سیاسی ایران در تحول آینده ایران سهیم خواهند بود چه آنها که امروز در قدرت شرکت دارند و چه آنها که بیرون از قدرت قرار دارند و لازم است که همه با هم کار کنند قبل از آنکه قیامی کور و خونین همه ایران را در آتش خود بسوزاند (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم آبان ماه 1393

October 26, 2014

 

پانویس:

 

1. ايران در آستانه سالگرد روحانی
http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm

 

2. سایت تدارکاتی برای ایجاد حزب آینده نگر ایران

Suggested Futurist Party Platform

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH