Opposition and Hassan Rouhani

Sam Ghandchiسام قندچياپوزيسيون و حسن روحانی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/783-hassan-rouhani.htm

 

هنوز آقای حسن روحانی، رييس جمهوری جديد ايران، عرقش خشک نشده حملات به او از سوی عده ای که 30 سال است شعارهای انقلابی می دهند اما در عمل بجای سازماندهی تشکيلات انقلابی دستياران نئوکانها هستند، شروع شده است. اگر واقعاً اين دسته خود را انقلابی می دانند چرا در اين 30 سال نرفته اند و تشکيلاتی برای انقلاب کردن بسازند. فقط کارشان اين شده که تنشهای بين ايران و آمريکا را افزايش دهند به اين اميد که آمريکا حمله ای به ايران بکند و اينها را بقدرت برساند. هروقت هم در اين سالها دولتی معتدل در ايران سر کار آمده است يعنی در اواخر دوران رفسنجانی و در دوران خاتمی، از يکسو نيروهای راست افراطی داخل ايران سعی در نابودی اعتدال و اصلاحات می کردند و از سوی ديگر اين جريانات جنگ طلب در خارج دولتهای اعتدالی و اصلاح طلب را با تنش آفرينی مورد هدف قرار می دادند. 

 

اگر اين افراد می خواهند که امثال اينجانب را قانع کنند که انقلابی شويم، سالهاست نوشته ام که خود را اصلاح طلب می دانم. حالا بيايند و فحش بدهند که چرا ما زمان شاه دنبال انقلاب بوديم و حالا نيستيم. آنوقت خودمان خواستيم باشيم و الان هم نمی خواهيم. شما می خواهيد حق انتخاب را از ما هم بگيريد؟ مگر زور است. خودتان برويد و تشکيلات انقلابی بسازيد اگر واقعاً دنبال انقلاب هستيد و دست از سر ما برداريد؛ البته شما دنبال انقلاب کردن نيستيد و دنبال جنگ راه انداختن هستيد و بچه های مردم را تشويق می کنيد بروند مزدور اسرائيل شوند و دانشمندان ايرانی را ترور کنند. خجالت بکشيد. بعد هم به خود اجازه می دهيد بعنوان رهبر جنبش حقوق بشر برويد در تلويزيون های خارجی حرف بزنيد. شما برای حقوق بشر در ايران چه کار کرده ايد؟ هنوز يک روز از انتخاب آقای روحانی نگذشته که شما داستان دروغين و مستهجنی منتسب به اصغر قاتل ساخته و پرداخته ايد که سراسر توهينهای وقيحانه به اکثريت اپوزيسيون مستقل است و نه تنها در بالاترين درج شده بلکه بعنوان مطلبی مهم از طرف بالاترين پخش ايميلی هم شده است. هم قطاران آنها هم در اينترنت شروع کرده اند به حمله به حسن روحانی تحت عنوان خاتمی دوم. خاتمی در رژيمی استبدادی همه اين سالها برای اصلاحات تلاش کرده است آيا حتی يکنفر از سران اينها در رژيم گذشته در مقابل حکومت بخاطر حقوق بشر ايستادند؟ در همه اين سالها حتی در آمريکا و اروپای دموکراتيک از نفوذ خود در دستگاه های اطلاعاتی اين کشورها استفاده کرده و مخالفان خود را با استفاده از قدرت مالی و نفوذشان خفه کردند و بازهم ادعای حقوق بشر دارند. دست برداريد از اين حملات به خاتمی!

 

يکسال پس از آغاز رياست جمهوری سيد محمد خاتمی نيروهای افراطی راست مذهبی با کشتن فروهرها جو تنش آفرينی ايجاد کردند و سپس توانستند يکسال بعد از آن جنبش دانشجويی را در نقطه مقابل اصلاح طلبان قرار دهند، هم جنبش دانشجويی اشتباه کرد و هم خاتمی و به اين طريق 8 سال جنبش دانشجويی و جنبش اصلاح طلبی در مقابل يکديگر قرار گرفتند. مواظب باشيم دوباره چنين اشتباهی نکنيم. ايجاد تنش در داخل کشور و يا ايجاد تنش در مناسبات بين المللی هدف آنهايی است که عرضه انقلاب کردن ندارند اما نوستالژی قدرت در ايران را در سر می پرورانند و حاضرند ايران و ايرانی را به آتش جنگ بکشانند تا به خيال خودشان سربازان خارجی قدرت را بگيرند و دو دستی به اينها تقديم کنند. اين افراد در عمرشان سازماندهی انقلابی نکرده اند ولی تا می توانند شعار می دهند. ديگر بس است. اين بار گول اين نيروها را نبايد خورد.

 

در همين حال کسانی هستند که از همين حالا شروع به طرح مطالبات مدنی نظير خواستهای زنان در ايران کرده اند يا ديگرانی که برای آزادی زندانيان سياسی و از جمله موسوی و کروبی و رهنورد تلاش می کنند. اينها گامهای افرادی است که صادقانه برای مردم ايران در تلاش هستند و دنبال راه انداختن جنگ برای مطامع خود نيستند. شخصا ديگر صف خود را به روشنی از جريانات جنگ طلب جدا کرده و آنها را مزدوران جريانات راست افراطی در غرب که در خيال حمله به ايران هستند می دانم و ابدا نمی خواهم اشتباه دوران خاتمی تکرار شود که اجازه دهيم تنش بين نيروهای اصلاح طلب با سکولارها به ضرر هر دو طرف تمام شود و نيروهای افراطی در دولت های خارجی و افراطيون مذهبی در ايران آتش بيار معرکه شوند و دودش به چشم همه مردم ايران برود.

 

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
بيست و ششم خرداد ماه 1392

June 16, 2013