Sam Ghandchiسام قندچي من در سیاست در آمریکا از جمله انتخابات فراجناحی هستم

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4519-us-election.htm

I am Nonpartisan in US Politics Including Elections  
http://www.ghandchi.com/4519-us-election-english.htm

 

us-election

 

دوستان عزیز، چون من در مورد سیاست در ایران زیاد می نویسم، همانطور که قبلاً بارها گفته ام، از زمان انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که به هیلاری کلینتون رای دادم، تصمیم گرفتم راجع به سیاست در آمریکا، فراجناحی باشم و حتی دیگر رای ندهم! من کاملاً از دموکراسی ایالات متحده از جمله انتخابات حمایت می کنم و آرزوی بهترین ها را برای همه در انتخابات ریاست جمهوری آینده در نوامبر 2024 دارم.

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

20 اسفند 1402
March 10, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH