Sam Ghandchiسام قندچي ایلان ماسک عزیز لطفاً برای پلاتفرم ایکس (توییتر قدیم) هزینه ی ماهیانه وضع نکنید

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4480-elon-musk.htm

Dear Elon Musk Please for Platform X (former Twitter) Do Not Start Monthly Fee
http://www.ghandchi.com/4480-elon-musk-english.htm
 

 

elon-musk-monthly-fee

 

ایلان ماسک * عزیز، من استطاعت پرداخت هزینه ی ماهیانه برای پلاتفرم ایک (توییتر سابق) را ندارم. من استفاده از بیتلی را متوقف کردم چون آنها از من می خواستند که اگر بیش از 10 لینک دارم پول پرداخت کنم و من هم با اینکه سرویس آنها را دوست داشتم دیگر از آن استفاده نمی کنم. می خواهم به شما پیشنهاد کنم که به شدت اطلاعات کاربران را بفروشید و در این مورد باز باشید و این گزینه را به آنهایی که می خواهند از سرویس مجانی استفاده کنند، ارائه دهید با ترم و شرایطی که فروش پرشدت اطلاعاتِ کاربر را در بر داشته باشد، در غیر اینصورت به کاربر گزینه ی دیگری بدهید که سرویس پولی باشد اما فروش اطلاعات محدود باشد و برحسب درجه ی محدودیت فروش اطلاعات که کاربر تقاضا کند، از کاربر پول بگیرید. من *فقط* گزینه ی حساب مجانی را انتخاب می کنم و برایم مهم نیست که همه ی اطلاعات من را بفروشید! من در 9 سال گذشته دندانپزشک نرفته ام چون پول کوپی ندارم گرچه بیش از 7 سال است که مدیکر دارم! من به سختی می توانم پول کوپی برای درمان سرطانم را بدهم که مسأله ی مرگ و زندگی برایم است! چرا؟ داستان مفصلی است اما همه ی این سالها واقعیتی از زندگی من بوده و هست گرچه 7 روز در هفته، 365 روز در سال و تقریباً 3 شیفت در روز کار می کنم. ببخشید که وقت شما را گرفتم، موفق باشید و سپاس از کارهای مفیدی که برای بشریت و ترقی انجام می دهید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

8 مهر ماه 1402
September 30, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH