Sam Ghandchiسام قندچي از خانم مسیح علینژاد خواهش می کنم این اشتباهِ انگلیسی را در توییتشان تصحیح کنند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4477-masih-alinejad.htm 

 

masih-alinejad-javad-heydari

 

این نخستین بار در عمرم است که اشتباه در نثر کسی را چه فارسی و چه انگلیسی، تذکر می دهم؛ و میدانم وقتی کسی دهها مطلب در روز در شبکه های اجتماعی منتشر می کند، این اشتباهات پیش می آید و در نوشته های خودم پر است از این غلطها و خوانندگان هم منظور را متوجه می شوند. در حقیقت خانم مسیح علینژاد بسیار بهتر از این نگارنده، هم انگلیسی صحبت می کنند و هم می نویسند و تازه کمتر از نصف عمر من در خارج بوده اند، و مازنی و فرانسه و دیگر زبانها را نیز می دانند. با اینهمه لازم دیدم این اشتباه را تذکر دهم. سه روز پیش خانم مسیح علینژاد در توییتی به زبان انگلیسی نوشته اند که رژیم اسلامی «#جواد_حیدری» را به خاطر «پروموت کردن قتل مهسا امینی» کشت! حقیقت اینکه استفاده از فعل «پروموت» در اینجا نادرست است چون این برداشت را می دهد که گویی زنده یاد جواد حیدری داشته به قتل رساندن مهسا امینی را «تشویق» می کرده در حالیکه منظور خانم علینژاد در آن جمله، تلاش زنده یاد جواد حیدری برای «اطلاع رسانی و افشاگری» در مورد قتل زنده یاد ژینا #مهسا_امینی است و نه تبلیغ و تشویق و ترویج که معنی پروموت است! بهتر بود در زبان انگلیسی برای بیان منظورشان به جای فعل پروموت، از «دیسِمینِت اینفورمِیشن»* یا فعل و اصطلاحی مشابه استفاده می کردند که به معنی اطلاع رسانی و قراردادن اطلاعات مستند در دسترس عموم است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

1 مهر ماه 1402
September 24, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH