Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی یک سری بحثهای کشکی که علیه ماندلای ایران حسین رونقی راه افتاده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4458-hossein-ronaghi.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

hossein-ronaghi

 

در چند روز اخیر یک سری بحثهای کشکی علیه نلسون ماندلای ایران آقای حسین رونقی راه افتاده که ایشان، خانواده شان و برخی دوستانشان نیز با متانت پاسخ داده اند ولی اصل بحث درک غلط جامعه ی ایران از وظیفه ی مردم در برابر فعالان سیاسی و اجتماعی است که بارها بویژه 8 ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «خمس و زکات سکولارها کجاست»، توضیح داده بودم. قرار نیست فعالان اجتماعی و سیاسی حرفه ای در سطحی که دارند خدمت می کنند از حقوق و مزایایی کمتر از همتایانشان در حرفه های دیگر برخوردار باشند و اگر هم کسی می خواهد به فعالیتی یا کسی کمکی کند به معنی بدهکاری شخصی فعالان اجتماعی نیست! برخی ایرانیان از یکسو می گویند که بدون قید و شرط بطور ناشناس دارند کمک مالی به فرد یا فعالیتی می کنند؛ اما، از سوی دیگر اینطرف و آنطرف یواشکی به این و آن می گویند که به فلان فرد یا فعالیت کمک مالی کرده اند و هروقت هم از آن فرد یا فعالیت به هر دلیلی دلخورند هوچی گری می کنند که آن فرد یا گروه سوء استفاده مالی کرده است! از دیدگاه صاحب این قلم فقدان درک جامعه ی ایران از فعالیتهای اجتماعی باعث این حقیقت تلخ است چرا که فقط تجربه ی مردم ما در ارتباط با کمک به فعالیتهای عمومی، دادن خمس و زکات به روحانیون بوده است! در آمریکا تلویزیون «پی بی اِس» سالهاست وجود دارد که از طریق کمکهای مردم تأمین مالی می شود اما مدیران آن حقوقی در سطح مدیران هر مؤسسه ی بزرگ در آن اندازه، دریافت می کنند وگرنه آن مؤسسه نمی تواند با تلویزیونهای دیگر رقابت کند. لطفاً وقت اپوزیسیون ایران را با این بحثهای سخیف تلف نکنید و اگر سواد این موضوعات را ندارید، بروید مطالعه کنید. اکثر برنامه های خوب تلویزیونی با کیفیت عالی برای کودکان را همین تلویزیون «پی بی اِس» در نیم قرن اخیر در آمریکا ساخته است! کلاً تشکیلاتهای اجتماعی غیرانتفاعی نظیر تلویزیون پی بی اس در آمریکا و بسیاری از مؤسسات خیریه در آمریکا نمونه های خوبی از این نوع مؤسسات هستند که بسیار هم خوب اداره می شوند و حقوق مدیرانشان هم از مؤسسات مشابه کمتر نیست هرچند داوطلبان غیرحرفه ای که مثلاً برای جمع آوری کمک در همان تلویزیونها هر چند وقت موقع جمع آوری اعانه ها چند ساعتی کار می کنند، حقوقی نمی گیرند! با مطالعه ی تجربه ی موفقیتهای این مؤسسات، مردم ایران هم می توانند در این زمینه یاد بگیرند و به جای کمک به فعالان و فعالیتهای اجتماعی از آنها فقط طلبکار نباشند وگرنه همچنان دو گزینه ی دولت و روحانیون برای امور اجتماعی در ایران باقی خواهند ماند! خمس و زکات بیش از 1000 سال در ایران سابقه دارد اما متأسفانه این نوع کمکهای سکولار در میان مردم ایران سابقه اش خیلی کم است و  جامعه در انجام اینگونه فعالیتها ضعیف بوده و هست و عده ای نیز که انسانهای مغرضی نیستند و بخشی از اپوزیسیون نیز هستند ولی به دلیل درک پایین از این موضوعات، دوست دارند تصویر غلط از موضوع تأمین نیازهای مالی یک فعال سیاسی اجتماعی بدهند و بیشتر هم با شعاردهی که یک قرن است فقط نتیجه اش برای اپوزیسیون سکولار شکست بوده، و به اینگونه، ناخواسته، ادامه کاریِ اینگونه فعالیتها را در جامعه نابود می کنند و دست آخر تعدادی به اندازه ی انگشتهای دست، کسانی نظیر زنده یاد ایرج پزشکزاد که شخصاً متمول بود، می مانند که قادر باشند به فعالیتهای اجتماعی ادامه دهند، و این شعاردهندگان هم در پایان یا خودشان دیوانه می شوند یا قادر به ادامه کاری نخواهند بود! در همین آمریکا شخصیتهایی از خانواده های متولی نظیر راکفلرها و کندی ها نیز خدمات زیادی به کارهای اجتماعی کرده اند اما اگر قرار بود امکانات اجتماعی برای تأمین شایسته ی مالی برای فعالان دیگر بوجود نیاید، نظیر آنچه در مورد تلویزیون پی بی اس اشاره شد، ابداً اینگونه فعالیتهای غیردولتی در جامعه رشد نکرده بود. مگر نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بعنوان رییس جمهور حقوق نمی گرفت!! به حسین رونقی ها کمک کنیم نه آنکه چوب لای چرخ آنها بگذاریم. لطفاً اگر یار غار نیستید بار خاطر نباشید!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

30 تیر 1402
July 21, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH