Sam Ghandchiسام قندچي دو کلمه به زبان غیرتئوریک برای چپی ها

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4433-chapihaa.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

chapihaa

 

من یکی زبانم مو درآورد از بس وقت صرف کردم و بحث تئوریک با دوستان چپی در رابطه با دلیل شکست چپ در انقلاب 57 نوشتم و این یادداشت را می خواهم خیلی عامیانه بنویسم و امیدوارم ناراحت نشوند و دوباره بحثهای صد من یک غازشان را تکرار نکنند وگرنه نتیجه ی این انقلاب 21 ایران هم می شود مثل انقلاب 57! یکی از این سایتهای چپی هر دقیقه اظهارات زنده یاد ساعدی را در مورد شکنجه در زندانهای شاه برایم می فرستد. تا چند سال دیگر می خواهید اینها را بفرستید. همون زمان شاه همه ی این چیزها را مردم ایران می دانستند و حالا هم 44 سال بعد می دانند، خب برای کی دارید افشاگری می کنید وقتی همه می دانند! دلیل اینکه مردمی که انقلاب کردند شما چپی ها را نمی خواستند این بود که شوفرهای کامیون که میرفتند بلغارستان بار میزدند و می دیدند که دخترها برای یک جوراب نایلون می آیند و خودشان را میفروشند و آن شوفرها بیشتر از شما می دانستند که سوسیالیسم چقدر شکست خورده است. آنها همچنین در مورد تمام حق و حساب دادن و گرفتنها و دیکتاتوری در همان بلغارستان و دیگر کشورهای سوسیالیستی می دانستند وقتی سران حزب توده بعد از اینهمه سال که در آن کشورها و روسیه زندگی کرده بودند فقط بلد بودند که «برژنف» را با لهجه ی روسی تلفظ کنند و زمان انقلاب هم بعد از 25 سال که برگشتند به ایران شدند تئوریسین های انقلاب که چریکها را کردند توده ای مثل حالا که نایاکی ها نقش مشابهی را دارند نظیر حزب توده ی سال 57 در اپوزیسیون ایفا می کنند! اگر سالها بعد از انقلاب 57 یعنی این 44 سال را به 25 سال بعد از 28 مرداد اضافه کنیم، شما خانمها و آقایان چپی 69 سال وقت داشتید که بفهمید مسأله دوست داشتن رژیم شاه یا رژیم خمینی نبوده و نیست، مسأله این است که آلترناتیو شما هم استبدادی است و هم غیرعادلانه و به اصطلاح توتالیتر است و دوباره همون حرفهای 150 سال پیش مارکسیستها را می خواهید به خورد مردم بدهید وقتی خودتان حاضر نیستید واقعیات را ببینید. یک نفر نظیر این نگارنده همه ی عمرم زندگی نکردم از بس وقتم را با این بحثهای صد من یک غاز چپی ها تلف کردم و بازهم همون حرفهای تکراری را میزنید. می دانید آدمهای عادی چه همسر یک فعال سیاسی چپ باشد، چه اعضای خانواده ی او که آدمهای عادی باشند، این حرفهای چپی ها را صد بار شنیده اند و می خواهند فرار کنند و اصطلاح «یک زندگی معمولی» بیان همین است که می خواهند همسرشان، برادرشان، خواهرشان برود دنبال پول درآوردن و بیشترِ اختلافات خانواده ها سر همین است چون یک طرف که آدم عادی است می خواهد زندگی اش را بکند یعنی برود تفریح داشته باشد، خوشی داشته باشد، زندگی کند وقتی در دنیا بحث 4 روز کار در هفته مطرحه و ما 7 روز هفته کار می کنیم و نتیحه اش را ببینید آنهم از کشوری با ثروت سرشار نفت و گاز، و البته طرف دیگری که فعال سیاسی است در واقع سمبل مزخرفاتی می شود که شما چپی ها بعنوان اپوزیسیون ارائه می دهید و خودِ همین باعث پاشیدن بیشتر خانواده هاست و بازهم بس نمی کنید!! اینکه مردم حتی رفتند حرف مفتهای حکومت اسلامی را 44 سال است آزمایش کردند به خاطر همین چپ لعنتی است که شده پرچم اپوزیسیون ایران برای 100 سال!! از لحاظ تئوریک سعی کردم بحث را در یک مقاله ی کوتاه بنویسم و امید داشتم شما دوستان بخوانید اما بازهم فکر می کنید می دانید بحث چیست، اقلاً 2 ساعت وقت بگذارید و با دقت این مقاله که در آخر این متن لینک شده را با دقت بخوانید. شما همه فکر می کنید بحث را فهمیده اید. یک عده تان هم اسم خودتان را گذاشته اید «آینده نگر» ولی همین مزخرفات تکراری 100 ساله ی چپ را میزنید. این برنامه ها به جایی نمی رسد و میشود مثل افغانستان که مردم از دست حکومت کمونیستی ببرک کارمل به دامن طالبان رفتند و بعد هم آنهایی که روی به غرب داشتند اپوزیسیون نبودند بلکه یک عده منفعتجو بودند که می خواستند آمریکایی ها را سرکیسه کنند و بار خودشان را ببندند و بروند! مسأله این است که شمایی که واقعاً اپوزیسیون هستید و از جان و مال خود گذشته اید و زحمت می کشید، اگر درک درستی از راه حل برای جامعه نداشته باشید، حتی اگر موقعیتی مثل افغانستان هم پیش بیاید که میلیاردها دلار آمریکا در آنجا پول ریخت، نتیجه اش مثل بازگشت طالبان خواهد شد. این تکرار حرفهای 150 سال پیش مارکسیستها را بگذارید کنار و نیم ساعت وقت بگذارید و این مقاله که اینجا لینک شده را لطفاً با دقت بخوانید! ببخشید که خیلی عامیانه و آمرانه نوشتم اما واقعاً خسته شده ام از همه ی این نادانی های چپ ایران که به رغم احساس مسؤلیت و از خودگذشتگی و فداکاری، دست از این بحثهای تکراری بی ثمر دست بر نمی دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

4 اسفند ماه 1401
February 23, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH