Sam Ghandchiسام قندچي تظاهرات 14 تا 16 آذر، آخرین فرصت برای انقلابی مسالمت آمیز در ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4392-farakhaan141516azar.htm

 مطالب مرتبط: 1     2     3

 

farakhaan141516azar

 

در هفته ی گذشته فراخوانهایی در ایران برای برگزاری تظاهرات در روزهای 14 تا 16 آذر 1401 یعنی دو سه روز دیگر انتشار یافت! همانطور که 6 سال پیش در زمان خیزش دی ماه 96 یعنی روزهای آغازین انقلاب 21 ایران، در مقاله ای تحت عنوان «آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود» بحث شد، اینکه این انقلاب مسالمت آمیز به پیش برود یا به قیام مسلحانه ی مردم بکشد، هم به رفتار قدرت سیاسی حاکم بستگی دارد و هم به تصمیمات اپوزیسیون! بنظر میرسد در این روزهای پایانی پاییز 1401، رژیم اسلامی برای مقابله با معترضان هر روز بیشتر بر سرنیزه تکیه می کند و علاوه بر به قتل رساندن صدها معترض در خیابانها، اکنون احکام اعدام برای شماری از معترضان بازداشت شده صادر و خبری نیز مبنی بر نخستین اعدام یک معترض خیابانی خیزش کنونی، امروز در برخی رسانه ها منتشر شده است! اگر تظاهرات این هفته در ایران با شمار چند ده میلیونی در تهران برپا شود، شاید این انقلاب هنوز امکان گذاری مسالمت آمیز را برای پایان دادن به این حکومت اسلامی داشته باشد، وگرنه به باور صاحب این قلم عملکرد هرچه بیشتر نظامی از سوی رژیم اسلامی، شانس تحولی مسالمت آمیز را هرروز بیشتر از بین می برد و احتمالاً جنگ پارتیزانی در تهران و سایر نقاط ایران آغاز خواهد شد. در حقیقت شکست تلاش رژیم برای آغاز جنگ در کردستان و بلوچستان و یا درگیری نظامی خارجی با عربستان و جمهوری آذربایجان، و به آن طریق جلب حمایت ساکنان مناطق مرکزی ایران از چنان جنگهایی در مناطق مرزی ایران، عملاً به معنی سرکوب نظامی رژیم در همه جا بویژه در تهران خواهد بود و عکس العمل اپوزیسیون نیز در تهران متمرکز خواهد شد! اگر چنین تحولی در تطور انقلاب 21 ایران روی دهد، اساساً کسانی می توانند این انقلاب را رهبری کنند که تجربه ی زیادی در امور نظامی داشته باشند. واقعیت این است که ما با آنگونه ارتش و سازمانهای امنیتی نظیر دوران شاه روبرو نیستیم که در آن آمریکا صاحب نفوذ زیادی بود و بعد از وقایع شهریور ماه 57 و مشخصاً اعلام حکومت نظامی در اصفهان، آمریکا تصمیم گرفت ارتش ایران را به بخشی از اپوزیسیون آن زمان یعنی مشخصاً خمینی تسلیم کند و از شهریور تا بهمن 57 چنین طرحی را به اجرا گذاشت! امروز در نیروهای نظامی ایران هیچ کشور خارجی حتی روسیه چنین نفوذی ندارد و واقعاً مردم ایران خودشان در برابر این هیولای تا به دندان مسلح باید بجنگند و با دست خالی، و با مبارزینی که در امور نظامی تبحر ندارند نمی شود چنین کاری را انجام داد و رهبرانی این جنبش لازم دارد که بتوانند پارتیزانهایی را برای این نبرد در فرصتی کوتاه، آموزش دهند و آنهم در شرایط فعالیت مخفی! در حقیقت در کردستان ایران در مرداد ماه 1358 مردمی که دست به اعتراضات خیابانی زده بودند آرزوی جنگ مسلحانه با رژیم اسلامی نداشتند و به آنها تحمیل شد، امروز نیز برای همه ی ایران این امر دارد به واقعیتی تلخ تبدیل می شود چون این رژیم قصد کنار رفتن ندارد و حاضر است همه ی معترضان بی سلاح را یا در خیابان به گلوله ببندد و یا با احکام اعدام در دادگاه هایش به پای چوبه ی دار ببرد! هنوز اگر جمعیت معترضان در سه روز 14، 15 و 16 آذر جمعیتی چند ده میلیونی در تهران شود، شاید بتوان از سقوط بیشتر رژیم اسلامی به سرکوب فاشیستی، و مقابله ی اپوزیسیون از طریق جنگهای پارتیزانی در سراسر ایران برای پایان دادن به حکومت اسلامی اجتناب کرد، وگرنه گام بعدی انقلاب آغاز جنگهای پارتیزانی در سراسر ایران برای سرنگونی این رژیم اسلامی، خواهد بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دهم آذر 1401
December 1,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH