Sam Ghandchiسام قندچي پژوهشهای کشکی رژیم و مسأله ی مرکزی انقلاب 21 ایران در حال حاضر

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4390-alternative.htm

پی نوشت 10 آذر 1401: درباره ی فیروز نادری و عباس میلانی

 مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

alternative-program46

 

بحثی روز گذشته در برنامه ی 46 روزگار آلترناتیو حزب سکولار دموکرات ایرانیان مطرح شد که بسیار شنیدنی است و در اینجا نمی خواهم آنرا تکرار کنم و امیدوارم خوانندگان خود آن برنامه را تماشا کنند، و در حقیقت نکته ی بسیار مهمی را دکتر اسماعیل نوری علا در پایان آن برنامه مطرح کردند، که امروز مسأله ی مرکزی، «اتحاد آلترناتیوها نیست»، بلکه «انتخاب بین آلترناتیوها ست»! واقعاً در حال حاضر در این خیزش سراسری 1401، مردم انتخاب سلبی خود را کرده و آنرا با شعار «جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم»، اعلام کرده اند! در حقیقت نون به نرخ روزخورهایی که امروز با بحث موضوعاتی نظیر تحلیل از جامعه ی ایران و تهیه ی برنامه برای آینده ی بعد از پیروزی «انقلاب ایران»، وقت جنبش را تلف می کنند، هدفشان پیروزی این انقلاب نیست، چرا که همه ی 43 سال گذشته وقت داشته ایم به آن موضوعات بپردازیم و هر نحله ی سیاسی و نظری نیز، به اندازه ی بضاعت خود نظرش را ارائه کرده، و اگر هم نکرده اند حالا وقت پرداختن به این کارها نیست؛ در حال حاضر مسأله ی مرکزی جنبش به پیروزی رساندن این انقلاب است، وگرنه به قول آقای علی کریمی، «اگر کار را تمام نکنیم و این انقلاب شکست بخورد، این رژیم و عواملش بر سر جنازه‌هایمان پایکوبی خواهند کرد‎»! به عبارت دیگر با بحثهای کشکی که عوامل رژیم (اصلاح طلب و جناحهای دیگر) و یا افرادی نادان، و یا سلبریتی های نون به نرخ روزخور داخل کشوری یا خارج کشوری، راه می اندازند، توجه خود را از مسأله مرکزی این برهه ی انقلاب منحرف نکنیم که فرصت پیروزی در «انقلاب 21 ایران» را، از دست خواهیم داد، وبعد از شکست نیز آن سلبریتی ها به برنامه های گذشته شان برخواهند گشت که سالهاست تکرار کرده اند و این ملت ایران است که بازنده خواهد بود! درست است که در زمان انقلاب برخی مردم غیرسیاسی فعال می شوند اما گول هرکسی را نباید خورد بوِیژه آنهایی که بارها نون به نرخ روزخوری شان را ثابت کرده اند! همچنین اینکه این انقلاب تلاش کند به طور مسالمت آمیز پیروز شود، و حتی مذاکرات با رژیم را در نظر بگیریم، به این معنی نیست که منتظر نتیجه ی اینگونه تلاشها بمانیم و در ثابت قدمی خود برای پیروز شدن وقفه ایجاد کنیم، که در آنصورت بهترین فرصت را برای این رژیم فراهم خواهیم کرد که کل این انقلاب را نابود کند! بسیاری از انقلابهای جهان، همزمان، با دشمن مذاکره می کردند؛ اما، هیچگاه حرکت انقلاب خود را متوقف نمی کردند و منتظر نمی ماندند تا که دشمن در سینی نقره، پیروزی را به آنها تقدیم کند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نهم آذر 1401
November 30,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH