Sam Ghandchiسام قندچي خامنه ای و بیت رهبری

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4383-khamenei-beite-rahbari.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

khamenei-beite-rahbari

 

طی سالها این نگارنده مقالات زیادی را در ارتباط با آیت الله سید علی خامنه ای منتشر کرده ام و قصدم نیز مثل همیشه توصیف واقعیت پیش رو بوده و هست، و نه توهین؛ در نتیجه تشبیهی که در این مطلب در مورد آیت الله سید علی خامنه ای و بیت رهبری به کار می برم، همانگونه است و داستانی را که برای بیان منظور از قول پدر مرحومم که در کودکی برای ما می گفت نقل می کنم، هدف او نیز توهین به اسلام و مقدسات نبود چرا که خود پدر همه ی عمر تا آخرین روز در 91 سالگی نمازش ترک نمی شد و با گفتن این قصه به ما فقط می خواست واقعیتی را برایمان بیان کند! داستان این بود که هر چندوقت، در امامزاده داوود که در نزدیکی تجریش بود و آنزمان حتی جاده ماشین رو نداشت، و مال رو بود، سیلی می آمد و ضریح امامزاده را از جا می کند و می کشید به پایین دره! هنوز تا به امروز هر چند وقت خبر سیل و کشیدن ضریح آنرا به پایین کوه در اخبار ایران می شنویم! یک عده هم که به ضریح خود را آویزان کرده بودند، با امامزاده به قعر دره سقوط می کردند و دوباره بعد از چند روز ضریح را مأموران می آمدند و می بردند بالای کوه و امامزاده را از نو راه اندازی می کردند! پدرم هروقت، خبر سیل امامزاده داوود را در اخبار می شنیدیم، می گفت که امامزاده داوود از داخل ضریح فریاد میزند که «بابا منو ول کنید، خودمو هم سیل برد»! حالا هم به اصطلاح "اقتدار" کنونی آیت الله خامنه ای، مرا به یاد آن داستان می اندازد، که «بیت رهبری» همچنان خود را به ضریح سفت چسبانده اند و همین روزها باهم به پایین دره سقوط خواهند کرد؛ اما دیگر کسی نیست که دوباره ضریح را به بالای کوه حمل کند! گرچه این نگارنده هفته ی پیش حمله ی وحشیانه ی کنونی رژیم اسلامی را به شهرهای کردستان و قتل عام مردم را در مهاباد، سنندج، سقز، بوکان، پیرانشهر، و جوانرود، به حمله ی وحشیانه ی مشابه همین رژیم در مرداد ماه 1358 تشبیه کردم، که امروز با هدف سرکوب «انقلاب 21 ایران» صورت می گیرد؛ اما، 42 سال پیش رژیم اسلامیِ تازه پا، در حال نضج گرفتن در ایران بود و با حمله به کردستان و راه انداختن جنگ با عراق، خود را تثبیت کرد! این بار قضیه برعکس است و رژیم اسلامی با حمله ی نظامی و قتل عام مردم کردستان همین تتمه ی باقی مانده ی وجودی اش را نیز از هم خواهد پاشاند! به قول آمریکایی ها پایان کار را روی دیوار نوشته اند! همانطور که سه روز پیش در مقاله ای تحت عنوان «سپاسگزاری از شجاعت و صبر زنان مهاباد برای اجتناب از درگیری نظامی»، خاطر نشان شد، از یکسو رژیم اسلامی به همه ی مردم ایران اعلان جنگ داده، و از سوی دیگر همه ی مردم ایران پس از تحریم انتخابات در یکسال و نیم پیش، اکنون دو ماه است به روشنی در خیابانها فریاد می زنند «جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم»، و اگر نوجوانان ایران در ابتدای این خیزش سراسری، پیام آور همه ی مردم بودند، و بسیاری نظیر زنده یادان ژینا مهسا امینی و دختر نوجوان شانزده ساله نیکا شاکرمی و صدها جانباخته ی دیگر، در این راه جان خود را در چند ماه اخیر از دست دادند؛ ولی اکنون از 85 میلیون نفر مردم ایران، 70 میلیون نفر دارند آماده می شوند که تصمیم نهایی خود را در مورد رژیم اسلامی برای اطلاع آیت الله خامنه ای و بیت رهبری اعلام کنند و البته حرف تازه ای نخواهد بود جز آنچه بارها گفته اند اما این بار از زبان 70 میلیون نفر مردم ایران خواهد بود که «جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم»؛ به عبارت دیگر این دفعه وقتی ضریح امامزاده بعد از سیل به قعر دره سقوط کرد، کسی برای حمل آن به بالای کوه، نخواهد بود!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول آذر 1401
November 22,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH