Sam Ghandchiسام قندچي درد دلی با دوستان درباره ی حسین رونقی و رفتار برخی سلطنت طلبان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4372-hossein-ronaghi-monarchists.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

hossein-ronaghi-monarchists

 

دوستان عزیز، متأسفم که این یادداشت را می نویسم آنهم در زمانیکه شاهد اوج اتحاد در اپوزیسیون در انقلاب 21 ایران هستیم! اول درباره ی زندانی سیاسی حسین رونقی. من فعالیتهای حسین رونقی را شاید از اولین روزهای فعالیت حسین در اینترنت دنبال می کردم چون سوادش در مورد اینترنت بی نظیر بود و خودم در کار اینترنت بودم و اینکه کسی در داخل ایران که هیچوقت در خارج کشور نبوده اینهمه در مورد اینترنت می فهمید خیلی برایم جالب بود. در حقیقت وقتی اینترنت بلوک شد پراکسی در خانه ام برای کمک به دوستانم در ایران درست کردم و دیدم حسین خیلی بهتر از من که در خارج بودم راه حل پراکسی برای کمک به کاربران پشت پرده ی آهنین در ایران ارائه کرده است و اگر این نگارنده با دیدن ارائه ی پراکسی از سوی صدای آمریکا و رادیو فردا دیگر به کار ارائه پراکسی ادامه ندادم حسین همچنان راه حل مستقل خود را ارائه می کرد و خیلی هم پروفشنال. به همین دلائل همیشه کارهای حسین برایم جالب بود. همزمان حمایت او را از حقوق مردم می دیدم. خودم از روز اول حضور در اینترنت همه ی مواضع سیاسی ام را اعلام کرده بودم و در واقع کلی دعواهای سیاسی در اینترنت با صاحبان نظرات گوناگون داشتم. اما تا مدتها نمی دانستم که حسین آیا سلطنت طلب، مجاهد، اصلاح طلب، ملی مذهبی، لیبرال، کمونیست، آنارشیست، بهایی، مسلمان یا هر نحله ی فکری یا سیاسی و جنسیتی دیگر است چون واقعاً بطور مساوی از همه ی جریاناتی که مورد ظلم در هر زمان قرار داشتند حمایت می کرد و نه اینکه بخواهد خدعه کند و دیدگاههای خود را مخفی کند بلکه از ته قلب اعتقاد به کمک به همه داشت و آنهم بطور مساوی و واقعاً اینگونه عمل می کرد. وقتی حسین حتی نخستین بار به زندان افتاد و یک کلیه اش را از دست داد مرا به یاد نلسون ماندلا می انداخت، چون ماندلا به رغم آنکه از اعضای ارشد حزب کمونیست طرفدار شوروی آفریقای جنوبی بود (که البته نام آن حزب چیز دیگری است)، ولی ماندلا نیز همیشه برای همه ی مردم زحمت می کشید و بطور مساوی. در نتیجه کاری نداشتم خود حسین از چه نحله ی سیاسی حمایت می کند. او برای من ماندلا بود. وقتی حسین این بار بازداشت شد و اکنون نزدیک دو ماه است که در زندان تحت شکنجه است روزی نبوده که از ذهنم خارج شده باشد و مقالات متعددی درباره اش نوشتم. هفته ی گذشته دیدم برخی از سلطنت طلبان اینطرف و آنطرف حرف راه انداخته اند که سام قندچی دارد حسین رونقی را در برابر میهن بان رضا پهلوی علم می کند و مرا مورد سؤال قرار داده اند که چرا از حسین رونقی در مقالاتم بعنوان ماندلا ایران نام برده ام. در این چند خط توضیح دادم که چرا همیشه حسین مرا به یاد ماندلا می انداخت؛ احساسی شخصی و هر کسی می تواند خود قضاوت کند چون واقعاً همه ی این سالها او را شخصی بی طرف و متعهد به حقوق بشر برای همه ی نحله های سیاسی و فکری و جنسیتی و قومی و غیره دیدم. ولی اینکه عده ای نخواهند برای حمایت از حسین رونقی کار دفاعی کنند حقشان است و زور که نیست. اما اگر کسی بخواهد از کار دفاعی دیگران برای یک زندانی در بند هم جلوگیری کند برایم خیلی ثقیل است. تازه دلیلی که می آورند این است که من می خواهم حسین را در برابر میهن بان رضا پهلوی علم کنم. مگر خود میهن بان رضا پهلوی نمی گویند که وظیفه ی خود را رسیدن ایران به آزادی از این رژیم می دانند و بعد از آن نقشی برای خود در نظر ندارند. اگر کسی هدفش این است که اصلاً مگر رقیبی برایش معنی دارد که هوادارانش بخواهند نگران علم کردن کسی در برابر ایشان شوند. البته می دانم که سلطنت طلبان تصور دیگری از نقش میهن بان رضا پهلوی دارند که پادشاه آینده ی ایران باشد که با اظهارات خود میهن بان رضا پهلوی در تضاد است اما حق هر دو است که آنچه می گویند را فکر کنند ولی چرا این دسته از سلطنت طلبان به خود اجازه می دهند در کار دفاعی امثال من برای حسین رونقی ها سنگ اندازی کنند! اینکه من حسین رونقی را نلسون ماندلا ایران تلقی می کنم و امیدوارم در صورت وجود چنین پدیده ای در ایران تغییر رژیم کم هزینه تر انجام شود یک آرزو ست و شاید اصلاً در ایران متحقق نشود همانطور که در سال 1357 نیز چنین گذاری در ایران صورت نگرفت و خود بختیار نیز که چنین نقشی را می خواست به عمل رساند اگر مانده بود اعدام می کردند هرچند بعد از فرار هم در فرانسه ترورش کردند و انقلاب نیز در عمل به اعدام سران رژیم سابق منتهی شد! به هر حال من واقعاً نمی فهمم که وقتی در دفاع از زندانی سیاسی حسین رونقی آرزوی خود را در مورد نقشی که از نگاه من امیدوارم بتواند ایفا کند بیان نمودم چرا به این خاطر با اینگونه حملات از سوی برخی از سلطنت طلبان مواجه شده ام! خیلی از این موضوع متأسف شدم بویژه وقتی این تنگ نظری را در مورد بزرگواری نظیر حسین رونقی مشاهده کردم که در همه ی عمر سیاسی اش همیشه بدون در نظر گرفتن تعلق هرکسی به هرنحله ی سیاسی و فکری از حقوق بشر همه از جمله سلطنت طلبان حمایت می کرد. امیدوارم این درد دل با دوستان باعث تنفر پراکنی بیشتر نشود. با امید روزهای بهتر برای همه ی مردم ایران. در پایان بگویم که من به دلیل سابقه ی طولانی در کار شبکه های اینترنتی قادرم تشخیص دهم حملات سایبری به محل زندگی ام از طرف چه منبعی است و اگر از سایبری های رژیم است یا جریانات دیگر. نمی خواهم بگویم که در چند وقت اخیر دوباره از چه منبعی حملات سایبری مداوم داشته ام. هرچه این بحثها را بکنیم بیشتر زمینه برای از دست رفتن اتحاد ما خواهد بود و به همین دلیل همه ی این مدت دو ماه اخیر در مورد همه ی این مسائل سکوت کردم. امیدوارم همه توجه کنیم که ما اختلافات سیاسی و فکری با هم، چه امروز و چه فردا بعد از پیروزی انقلاب، خواهیم داشت اما باید یاد بگیریم ...(بهتر است موعظه نکنم!)

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

15 آبان ماه 1401
November 6,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH