Sam Ghandchiسام قندچي شش سال از انتشار «بیانیهء جدایی کامل حکومت ومذهب» گذشت

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4335-6saal-gozasht.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3    4    5    6     7     8     9     10    11

 

jodaaeie-kaamele-mazhab-va-hokoomat

 

 

شش سال پیش بود یعنی 30 شهریور 1395 برابر با 20 سپتامبر 2016، در پی برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، یادداشتی تحت عنوان «بیانیه ء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران» برای دوست عزیزم دکتر اسماعیل نوری علا ارسال کردم! دکتر نوری علا آنرا به همراه یادداشت زیر منتشر کردند که تا به امروز در صفحه ی اول سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران لینک است:

 

«توضيح سردبير: در پی برگزاری چهارمين کنگرهء سکولار دموکرات های ايران، آقای سام قندچی پيشنهاد کردند که اعلاميهء کوتاهی در مورد سکولار دموکراسی منتشر شود و علاقمندان زير اين سند را، بعنوان يک توافق ملی، امضاء کنند. همانطور که ملاحظه می کنيد من آن را امضاء کرده ام و از شما نيز دعوت می کنم که اگر با مفاد روشن اين مختصر موافقيد از طريق ای ميل زير به من اطلاع دهيد تا امضای شما را نيز پای آن بگذارم.»*  **

 

امروز که جنبش سکولار دموکراسی ایران روز شنبه 19 شهریور را که زادروز زنده یاد پویا بختیاری است، بعنوان «روز سکولار دموکراسی ایران» اعلام کرده اند، شاید تعداد حامیان این روز مثل تعداد امضاکنندگان «بیانیه ء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران» در آن روز در 6 سال پیش، چندان زیاد نباشد، اما یک واقعیت غیرقابل انکار اینکه سکولار دموکراسی، آینده ی ایران است، حالا برخی زودتر از این واقعیت حمایت می کنند، برخی هم دیرتر! زنده یاد پویا بختیاری در دل همه ی ایرانیان زنده است گرچه ساعتی پیش در اینترنت خواندم که نه تنها مادر و پدر آن عزیز از دست رفته یعنی خانم ناهید شیرپیشه و آقای منوچهر بختیاری در زندان هستند بلکه از روز گذشته خانم ناهید شیرپیشه ممنوع الملاقات هم شده اند! این رژیم فقط بلد است دبل داون کند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

18 شهریور ماه 1401
September 8,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH