Sam Ghandchiسام قندچي امنیت کشور ایران: پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت مصطفی تاجزاده

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4318-mostafa-tajzadeh.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

mostafa-tajzadeh-amniat-iran

 

امروز سخنگوی قوه قضاییه ی رژیم اسلامی حاکم بر ایران، پس از حدود دوهفته که از تازه ترین بازداشت آقای مصطفی تاجزاده می گذرد، آقای تاجزاده را به تبانی علیه «امنیت کشور ایران»، متهم کرده است! کسانیکه بازداشت خودسرانه ی شهروندان را به روالی "عادی" در 44 سال گذشته در ایران تبدیل کرده اند، امنیت ایران و ایرانی را هر روز در ایران و جهان به خطر انداخته اند! بعد هم از قوه ی قضاییه ی عربستان و قتل خاشقجی نقد می کنند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 تیر ماه 1401
July 19,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH