Sam Ghandchiسام قندچي انتخابات ج.ا. و رهبران فکری ایرانیان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeaders.htm

IRI Election and Iranian Opinion Leaders
http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeadersEng.htm

 

معضل اصلی مردم ایران، بحران اتمی جمهوری اسلامی نیست، که خود نتیجه سالها سؤ مدیریت روابط بین المللی توسط دولت اسلامی است، مسأله مردم ایران 26 سال سرکوب و حذف نیروهای غیر اسلامی از پروسه سیاسی است، و بالاخره،  بر همه روشن شده است،  که همه حرفهای دموکراسی در چارچوب جمهوری اسلامی،  تخیلی بیش نیست.  فراخوان برای رفراندوم و سایت 60000000 (http://www.60000000.com)، و همه کوششهای دیگر در این راستا، بیان روشن خواست مردم ایران برای سکولاریسم کامل است.  انتخابات واقعی در ایران امروز، انتخاب بین رأی دادن به  تئوکراسی اسلامی و *سکولاریسم* (http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm) است، با رفراندومی برای  پایان دادن به جمهوری اسلامی [http://www.ghandchi.com/364-ConstRef.htm].

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر  ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

21  اردیبهشت 1384 May 11, 2005

 

مطلب مرتبط:

حمایت من  از سایت 60000000

 

-----------------------------------------------------------------

 فهرست زیر، اسامی تعداد قابل ملاحظه ای از رهبران فکری ایرانیان ، و  لینک به سایت هائی است که به آنها نزدیک هستند.  جالب است که بیش از 95% آنان،  از دولت سکولار در ایران حمایت میکنند، و برعکس تبلیغات رژیم،، ما رهبران قابلی داریم، که یک سر و گردن از رهبران کنونی جمهوری اسلامی با کفایت ترند، و میتوانند ایران را به جلو ببرند. همه کشتارهای جمهوری اسلامی از رهبران اپوزیسیون، نظیر بختیار، رهبران کرد، برومند،  یا فروهر ها ، به برخاستن رهبران جدید و قادر بیشتری در جامعه ایرانی انجامیده است.  خواهش میکنم توجه کنید که این لیست به ترتیب اسامی کوچک در الفبای لاتین  نوشته شده است، و نه تنها ممکن است که من بسیاری نام های مستعار را نادیده گرفته باشم،، بلکه مطمئن هستم که بسیاری دیگران را هم از قلم انداخته ام،، و امیدوارم آنها را که از قلم انداخته ام،، با من تماس بگیرند، و نام و لینک مربوط به خود را به من ارسال دارند.  همچنین از پیش از نگارش هر اشتباه در نام یا لینک پوزش میخواهم و امیدوارم  تصحیحات را به من اطلاع دهید.

 

Abbas Amir Entezamعباس امیر انتطام

http://www.entezam.org

 

Abdollah Mohtadiعبدالله مهتدی

http://www.komala.org

 

Abdollah Momeniعبدالله مؤمنی

http://www.60000000.com

 

Abolhassan Banisadrابوالحسن بنی صدر

http://www.banisadr.com.fr

 

Abdolkarim Lahijiعبدالکریم لاهیجی

http://www.fidh.org/communiq/2003/ir1509a.htm

 

Abdolkarim Soroushعبدالکریم سروش

http://www.drsoroush.com

 

Adib Boroumandادیب برومند

http://www.adibboroumand.com

 

Ahmad Madaniاحمد مدنی

http://www.jminews.com

 

Ahmad Saremiاحمد صارمی

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/Dr_Ahmad/Sarami.html
 

Ahmad Taghvaiاحمد تقوائی

http://www.sedayeayandeh.com

 

Ahreeman Xاهریمن

http://www.iranpoliticsclub.net

 

Akbar Ganjiاکبر گنجی

http://www.gooya.com

 

Akbar Atriاکبر عطری

http://www.60000000.com

 

Ali Afshariعلی افشاری

http://www.60000000.com

 

Ali Ashraf Darvishianعلی اشرف درویشیان

http://www.golshirifoundation.org

 

Ali Keshtgarعلی کشتگر

http://www.gozareshgar.com

 

Ali Rasekhعلی راسخ

http://www.jebhemelli.net

 

Ali Reza Nourizadehعلی رضا نوری زاده

http://www.nourizadeh.com

 

Ali Shahandehعلی شاهنده

http://www.iranliberal.com

 

Ali Sinaعلی سینا

http://www.faithfreedom.org

 

Assad Homayounاسد همایون

Azadegan

 

Ayatollah Montazeriآیت الله منتظری

http://www.montazeri.ws

 

Babak Amirkhosraviبابک امیر خسروی

http://www.peiknet.com

 

Bahman Niroumandبهمن نیرومند

 

Bagher Parhamباقر پرهام

http://www.iranvajahan.net

 

Behrouz Soorenبهروز سورن

http://www.gozareshgar.com

 

Behzad Karimiبهزاد کریمی

http://fedayi.org

 

Bijan Hekmatبیژن حکمت

http://jomhouri.com

 

Bijan Mehrبیژن مهر

http://www.jminews.com

 

Daryoush Homayounداریوش همایون

http://www.d-homayoun.com

 

Derafsh Kaviyaniدرفش کاویانی

http://derafsh-kaviyani.com

 

Ebrahim Yazdiابراهیم یزدی

http://www.nehzateazadi.org

 

Ebrahim Alizadehابراهیم علیزاده

http://www.cpiran.org

 

Emad Baghiعماد باقی

http://www.emadbaghi.com

 

Erfan Qaneifardعرفان قانعی فرد

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/DR.Erhpane/Dr.Erphane-page.htm

 

Ezatollah Sahabiعزت الله سحابی

http://www.mellimazhabi.org

 

Farah Pahlaviفرح پهلوی

http://www.farahpahlavi.org

 

Farrokh Negahdarفرخ نگهدار

http://fedayi.org

 

Farzad Hamidiفرزاد حمیدی

http://www.cyrusnews.com

 

Foad Tabanفؤاد تابان

http://www.iran-chabar.de

 

Golmorad Moradiگلمراد مرادی

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/M_Dr/DrMoradi.htm

 

Hadi Khorsandiهادی خرسندی

http://www.hadisara.com

 

Hadi Zamaniهادی زمانی

http://www.iransolidarity.com

 

Hamid Bahramiحمید بهرامی

http://www.hemid.com

 

Hamid Kowsariحمید کوثری

http://www.sedayeayandeh.com

 

Hamid Shokatحمید شوکت

http://www.shokat.com

 

Hammihan Iraniهم میهن ایرانی

http://www.geocities.com/hammihanirani/

 

Hashem Aghajariهاشم آغاجری

http://www.rooydadnews.com

 

Hassan Behgarحسن بهگر

http://www.iranliberal.com

 

Hassan Hesamحسن حسام

http://www.rahekargar.net

 

Hassan Massaliحسن ماسالی

http://www.alter-native.ws

 

Hassan Zarezadeh Ardeshirحسن زارع زاده اردشیر

http://www.manifest3.com/

 

Heshmat Tabarzadiحشمت طبرزدی

http://www.tabarzadi.org

 

Hooshang Amir Ahmadiهوشنگ امیر احمدی

http://www.american-iranian.org

 

Hossein Bagher Zadehحسین باقرزاده

http://www.manshoor81.org

 

Hossein Haratiحسین هراتی

http://www.cyrusnews.com

 

Hossein Javadiحسین جوادی

http://cph-theory.persiangig.com/

 

Hossein Lajevardiحسین لاجوردی

http://www.aciiran.com

 

Hossein Molaحسین مولا

http://www.ayandehnegar.org

 

Iraj Gorginایرج گرگین

http://www.radiofarda.com

 

Jahanshah Javidجهانشاه جاوید

http://www.iranian.com

 

Jamshid Naghizadehجمشید نقی زاده

 

Jaleh Behrouziژاله بهروزی

http://www.sedayeayandeh.com

 

Jila Efazatژیلا افاضت

http://www.sedayeayandeh.com

 

Kambiz Ghaemmaghamکامبیز قائم مقام

http://www.jebhemelli.net

 

Kambiz Roostaکامبیز روستا

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=256

 

Khosro Chaqueriخسرو شاکری

http://www.spiran.com

 

Kianoosh Sanjariکیانوش سنجری

http://kianoosh.blogfa.com

 

Kiianosh Tavakkolyکیانوش توکلی

http://www.iranglobal.dk

 

Ladan Boroumandلادن برومند

http://www.journalofdemocracy.org

 

Lotfollah Meisamiلطف الله میثمی

http://www.meisami.com

 

Majid Zarbakhshمجید زربخش

 

Mahmoud Rasekhمحمود راسخ

 

Manouchehr Jamaliمنوچهر جمالی

http://www.iranliberal.com

 

Manouchehr Mohammadiمنوچهر محمدی

http://www.daneshjouiran.net

 

Maryam Rajaviمریم رجوی

http://www.mojahedin.org

 

Masoud Behnoudمسعود بهنود

http://behnoudonline.com

 

Masoud Rajaviمسعود رجوی

http://www.mojahedin.org

 

Masoud Kazemzadehمسعود کاظم زاده

http://www.jebhemelli.net

 

Massoume Priceمعصومه پرایس

http://www.cultureofiran.com

 

Mehdi Khanbaba Tehraniمهدی خانباباتهرانی

http://www.mktehrani.com

 

Mehrangiz Karمهرانگیزکار

http://60000000.com

 

Mehrdad Khonsariمهرداد خوانساری

http://www.cmi-fl.com

 

Mirza Agha Asgariمیرزاآقاعسگری

http://www.nevisa.de

 

Mohammad Aminiمحمد امینی

http://www.sedayeayandeh.com

 

Mohammad Hassibiمحمد حسیبی

http://www.chebayadkard.com

 

Mohammad Hossein Adibمحمد حسین ادیب

http://www.tehraneconomist.com

 

Mohammad Malekiمحمد ملکی

http://www.60000000.com

 

Mohammad Parvinمحمد پروین

http://www.mehr.org

 

Mohammad Ali Mehr Asaمحمد علی مهرآسا

http://www.jebhemelli.org

 

Mohammad Reza Mirza Aminiمحمد رضا میرزاامینی

http://www.sharifthinktank.com

 

Mohammad Reza Shalgooniمحمد رضا شالگونی

http://www.rahekargar.net

 

Mohsen Ghaemmaghamمحسن قائم مقام

http://www.jebhemelli.net

 

Mohsen Sazgaraمحسن سازگارا

http://www.60000000.com

 

Morteza Anvariمرتضی انواری

http://www.anvari.net

 

Morteza Mohitمرتضی محیط

http://www.golshan.com

 

Nader Oskouiنادر اسکوئی

http://www.sedayeayandeh.com

 

Nasser Kakhsazناصر کاخساز

http://www.iran-emrooz.de

 

Nasser Zarafshanناصر زرافشان

http://www.60000000.com

 

Nooshin Ahmadi Khorasaniنوشین احمدی خراسانی

http://zananeha.com

 

Nosrat Aminiنصرت امینی

http://www.jebhemelli.net

 

Parastou Foruharپرستو فروهر

http://www.forouharha.com

 

Parvin Darabiپروین دارابی

http://www.homa.org

 

Parviz Dastmalchiپرویز دستمالچی

http://www.iransolidarity.com

 

Parviz Sayyadپرویز صیاد

http://www.persianmirror.com

 

Parviz Shokatپرویزشوکت

http://www.sedayeayandeh.com

 

Parviz Varjavandپرویزورجاوند

http://www.jebhemelli.net

 

Ramin Kamranرامین کامران

http://www.iranliberal.com

 

Reza Delbariرضا دلبری

http://www.60000000.com

 

Reza Pahlaviرضا پهلوی

http://www.rezapahlavi.org

 

Reza Siavoshiرضا سیاوشی

http://jomhouri.com

 

Roozbeh Farahanipourروزبه فراهانی پور

http://www.marzeporgohar.org

 

Roya Boroumandرؤیا برومند

http://www.journalofdemocracy.org

 

Safa Haeriصفا حائری

http://www.iran-press-service.com

 

Said Hajarianسعیدحجاریان

http://www.emrouz.info

 

Sam Ghandchiسام قندچی

http://www.ghandchi.com

 

Shadi Sadrشادی صدر

http://www.womeniniran.org

 

Shaheen Fatemiشاهین فاطمی

http://www.fatemi.com

 

Shahindokht Kharazmiشهیندخت خوارزمی

http://www.ayandehnegar.org

 

Shoayb Zakariaeiشعیب ذکریائی

http://www.komala.org

 

Shirin Ebadiشیرین عبادی

http://www.shirinebadi.ir

 

Siamak Pourzandسیامک پورزند

http://www.hambastegy.net

 

Siavash Avestaسیاوش اوستا

http://www.awesta.org

 

Simin Behbahaniسیمین بهبهانی

http://www.kanoon-nevisandegan-iran.org

 

Vahid Vahidi Motlaghوحید وحیدی مطلق

http://www.vahidthinktank.com/

 

Yassamine Matherیاسمین ماطر

http://biphome.spray.se/radiohambastegi

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH