Sam Ghandchiسام قندچي تازه فهمیدم چرا محمد نوری زاد را به زندان انداختند: تدارک اعدام سه تن از خیزش98
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3787-nourizad-aban98.htm

پی نوشت چهارم تیر ماه 1399: http://www.ghandchi.com/3788-khizesh98-seh-tan.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

nourizad-aban98

 

آخرین باری که خانم نسرین ستوده را به زندان انداختند به بهانه ی قبول وکالت برخی دختران خیابان انقلاب بود و هنوز در زندان است. نه آنکه فعالیت دختران خیابان انقلاب مهم نباشد که بوده و هست، ولی دلیل واقعی بازداشت خانم نسرین ستوده در آن زمان این بود که می خواستند زنده یادان رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی را اعدام کنند و نمی خواستند کسی در سطح معروفیت خانم نسرین ستوده صدای آنها شود و با بازداشت او بقیه ی کسانی را نیز که می توانستند چنین نقشی ایفا کنند، تضعیف کردند و یادم است در آن زمان آقای محمد نوری زاد تلاشهایی برای نجات آن سه زندانی محکوم به اعدام انجام داد، ولی به نتیجه ای نرسید. مدتی است که آقای محمد نوری زاد را به زندان انداخته اند، اول در وکیل آباد مشهد و حالا در زندان اوین. شاید این کار جهت صاف کردن جاده برای اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات خیزش آبان ماه 98 است. همین یکی دو روز پیش بود که هدایت عبدالله‌پور را اعدام کردند. همه ی ما خیزش 96 و خیزش 98 را به یاد داریم که مسالمت آمیز بودند؛ اگر این سه فعال مدنی اعدام شوند باید فاتحه ی راه مسالمت آمیز را برای پایان دادن به رژیم اسلامی حاکم بر ایران خواند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

چهارم تیر ماه 1399
June 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH