Sam Ghandchiسام قندچي اعتراض به کشتن جورج فلوید، حمایت از رژیم اسلامی حاکم بر ایران نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3364-george-floyd.htm
Protesting George Flyod's Killing is not Supporting IRI
http://www.ghandchi.com/3364-george-floyd-english.htm

پی نوشت 21 خرداد 1399: https://www.youtube.com/watch?v=NluVe6j7Hkg

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

george-floyd

 

یک هفته ای است که اعتراضات خیابانی از جمله دراز کشیدن در خیابانهای شهر واشنگتن، در محکوم کردن کشتن آقای جورج فلوید، ادامه دارد. برخی رهبران رژیم اسلامی حاکم بر ایران (ج.ا.ا) طوری در مورد این اعتراضات حرف میزنند که گویی آمریکاییان دارند حمایت خود را از رژیم اسلامی ایران اعلام می کنند! ممکن است کسانی نظیر آقای لوییس فراخان هم در میان معترضان باشند اما تعدادشان به قول آمریکایی ها «زیلچ» است یعنی به حساب نمی آیند. دولت آمریکا 244 سال است که دموکراسی بوده و اعتراضات برای حقوق مدنی همواره بخشی از زندگی اجتماعی آمریکاییان برای پاسداری از دموکراسی ما است و کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران که از طریق خشونت پلیس هنگام بازجویی، ستار بهشتی را به قتل رساندند، و نه تنها به خانواده اش خسارت ندادند بلکه آنها را سالها مورد اذیت و آزار قرار دادند؛ و همین چند ماه پیش نیز در آبان ماه 1398 به قتل عام معترضان خیابانی دست زدند، آخرین کسانی هستند که بتوانند سخنگوی اعتراضات ما در آمریکا باشند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

پانزدهم خرداد ماه 1399

June 4, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH