Sam Ghandchiسام قندچي پاسخی به اظهارات اردشیر زاهدی درباره بالانس ویدیو رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3362-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15

 

reza-pahlavi-ardeshir-zahedi

 

روز گذشته ویدیویی از آقای رضا پهلوی هنگام ورزش و تفریح با خانواده ی خود و همچنین ویدیویی در حال عکاسی در طبیعت در اینترنت منتشر و بعد هم اظهاراتی از آقای اردشیر زاهدی در این رابطه در حمله به آقای رضا پهلوی، انتشار پیدا کرد! شخصاً شاید بیش از هرکس دیگری در 35 سال گذشته در نقد آقای رضا پهلوی و در نقد احیاء سلطنت در ایران نوشته باشم؛ اما، نه تنها به خاطر این دو ویدیو، نقدی به آقای رضا پهلوی ندارم، بلکه ایشان را تحسین می کنم. تا آنجا که به رهبران سیاسی در روزهای سخت مربوط می شود، اگر پرزیدنت اوباما هنگامی که داعش سرِ خبرنگاری را بریده بود با بازی گلف در آن روز نشان داد که داعش برای او تکلیف تعیین نمی کند، آقای رضا پهلوی نیز در این روزهای سخت برای ایران و ایرانی با نشان دادن توان خود برای ورزش و شادی، قابلیت شخصی از خود نشان داده است. اما اصلِ بحثِ آقای اردشیر زاهدی چیست که در ماههای اخیر بارها دارد با ذکر حمایت از مرحوم سردار قاسم سلیمانی، حرفی را تکرار می کنند؟ آقای اردشیر زاهدی می گوید که سردار قاسم سلیمانی، ایران و ایرانی را در برابر حمله ی داعش نجات داد. یعنی به تصور ایشان، داعش می توانست ایران را تصرف کند. داعش حتی سوریه به آن کوچکی را نتوانست تصرف کند و عاقبت، روسیه آنجا را صاحب شد. آمریکا هم نتوانست افغانستان را وقتی مردم آن کشور برای دفاع از سکولار دموکراسی اراده نکرده اند، به رغم صرف تریلیونها دلار و دادن تلفات زیاد، حفظ کند، و با طالبان قرارداد صلح امضا کرد. یعنی داعش از آن قدرتی که آقای اردشیر زاهدی می گوید برخوردار نبوده و نیست و آمریکا هم در پی اشغال ایران نیست، البته نظیر جنگ جهانی اول یا وضعیت ناشی از پاندمی کرونا امروز، تغییر ناگهانی در اوضاع جهانی، همیشه ممکن است، اما بحث بر سر واقعیت کنونی و 42 سال گذشته است. موضوع خطر تجزیه ی ایران فقط به دلیل یک عامل وجود دارد، و آنهم بقای رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران است، نظیر دلیل اصلی تجزیه ی امپراطوری عثمانی! هنگامیکه کالبد تهی شده ی امپراطوری عثمانی، هرچه بیشتر دوام آورد، و رژیمی مدرن جانشین آن نشد، خطر تجزیه ی آن بیشتر شد و در آخر نیز بعد از شکست در جنگ جهانی اول، تکه پاره شد و آتاتورک هم نتوانست از آن فرجامِ امپراطوری عثمانی جلوگیری کند، وگرنه تجزیه طلب همیشه در همه ی کشورها وجود دارد و برخی دولتهای رقیب در مواردی، از تجزیه طلبان در کشورِ دیگر، حمایت می کنند، و موضوع تازه ای نیست! راه جلوگیری از تجزیه ی ایران اتحاد همه ی مردم ایران برای پایان دادن به رژیم اسلامی حاکم بر کشور و جایگزینی آن با حکومتی سکولار، دموکرات و آینده نگر است، و کسانیکه در همه ی این سالها مردم ایران را از تغییر رژیم در ایران ترسانده اند، و راه حفظ یکپارچگی مردم و سرزمین ایران را در ماجراجویی های سردار قاسم سلیمانی و امثالهم جستجو کرده اند، بیشترین ضربه را به بقای ایران و ایرانی وارد کرده و می کنند. خطری که ایران را تهدید می کند، تسلط آمریکا بر ایران نیست بلکه واقعیت تسلط چین و روسیه بر ایران است که حاکمیت ایران را بر کل اقتصاد کشور، مرزهای دریای مازندران، پایگاههای نظامی در همدان، ماهیگیری خلیج فارس و امثالهم بدون هیچگونه شرم دولتمداران روسوفیل و چینوفیل این رژیم اسلامی، به خطر انداخته و 42 سال است که ادامه پیدا کرده و متأسفانه همچنان اپوزیسیون چپ ایران و متحدانشان نظیر آقای اردشیر زاهدی، در مورد چین و روسیه استاندارد دوگانه داشته و دارند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوازدهم خرداد ماه 1399
June 1, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH