Sam Ghandchiسام قندچي فرخرو پارسا:  آقای مهدی اصلانی درست می گویید
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3306-farrokhroo-parsa.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

farrokhroo-parsa

 

دوست عزیز آقای مهدی اصلانی، چند لحظه پیش مقاله ی شما را تحت عنوان «تنها یک راه دارد» خواندم که در چهلمین سالگرد اعدام زنده یاد فرخرو پارسا نوشته اید، و هرچه گفته اید حقیقت دارد. زندگی هر لحظه اش در جامعه ی پرتلاطم ایران در این 41 سال یک شکل بوده است. هنوز یکی دو سالی از انقلاب نگذشته بود که یکی از فعالان آنروز چپ که دیگر زندگی عادی را در تهران شروع کرده بود و از آنجا که تازه به ایران برگشته بود، خانواده اش از او انتظار داشتند حالا که از آمریکا آمده درآمد خوبی داشته باشد و عصای دست آنها شود؛ و هنوز زنده یادان سعید سلطانپور و شکرالله پاک نژاد هم اعدام نشده بودند؛ او می گفت زمان انقلاب همش دنبال این بودیم ساواکی ها را پیدا کنیم تحویل بدیم، دفعه ی بعد که انقلاب شد میرویم بانک میزنیم که به این وضع معیشتی نیافتیم! دیگر به آمریکا بازگشتم و تماسمان قطع شد. نمی دانم حالا اگر زنده باشد چه می گوید. چهار سال پیش خود نیز مقاله ای درباره ی تراژدی اعدام دکتر فرخرو پارسا نوشتم تحت عنوان «زادروز زنده یاد دکتر فرخ رو پارسا». شخصاً پیش از انقلاب یک دختر دکتر فرخرو پارسا را در ایالت کانزاس در آمریکا می شناختم که نامش نسرین و از دبیران آن منطقه ی کنفدراسیون بود، اما هیچگاه نفهمیدم که سرنوشت او بعد از انقلاب چه شد. خانمی بسیار فهمیده و با دانش و مدیری قادر بود و البته از نظر سنی چند سالی از این نگارنده کوچکتر بود. امیدوارم که زنده و سلامت باشد، اما نمی دانم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم اردیبهشت ماه 1399
May 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH