Sam Ghandchiسام قندچي ایرانسکوپ: درخواست برای اسپانسور، ویرایش سوم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3291-iranscope-sponsor.htm
IRANSCOPE: Request for a Sponsor, Third Edition
http://www.ghandchi.com/3291-iranscope-sponsor-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     

 

iranscope-sponsor

 

دوستان گرامی، همانطور که 5 ساعت پیش دوباره توضیح دادم، هشت سال پیش امکانات شغلی را که کمکی برای همه ی تلاشهای انتشاراتی این نویسنده بود، از دست دادم. در هشت سال گذشته با گرو گذاشتن خانه ام کار انتشاراتی را ادامه دادم اما بزودی لازم است که خانه ام را بفروشم تا بدهی ها را بدهم و شاید از این شهر بروم. برای ادامه ی کارِ ایرانسکوپ به اسپانسر نیاز دارم. اگر امکاناتش را دارید و مایلید که کار مرا اسپانسور کنید، در صورت امکان به دکتر اسماعیل نوری علا اطلاع دهید و لطفاً مشخصاً بگویید که برای اسپانسور کردن چه چیزی می توانید فراهم کنید. دکتر اسماعیل نوری علا مورد اعتماد این نگارنده و با اینجانب در تماس هستند و اطلاع خواهند داد. با سپاس.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم اردیبهشت ماه 1399
April 30, 2020

*ویرایش نخست این یاددشت در تاریخ چهاردهم اسفند ماه 1393 منتشر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH