Sam Ghandchiسام قندچي کرونا، نایاک، عبدالله مهتدی و تحریمهای ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3256-abdullah-mohtadi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

   

abdullah-mohtadi

 

در این روزهای پاندمی کرونا، مسأله ی تحریمهای ایران در فکر همه ی ایرانیان است و این نگارنده نیز اخیراً در دو نوشته، اولی تحت عنوان «مسیح علینژاد و بحثهای گمراه کننده در اپوزیسیون درباره ی تحریمهای آمریکا»، و دومی تحت عنوان «کرونا: درباره ی پیام بایدن برای ارفاق در تحریمهای رژیم اسلامی»، به این موضوع پرداخته ام. چند ساعت پیش مطلبی را در مورد تحریمها که نوشته ی دوست عزیز آقای عبدالله مهتدی است در صفحه ی فیسبوک ایشان دیدم، که به نقل از مقاله ای است که در سایت شورای مدیریت گذار، منتشر کرده اند و واقعاً خواندنی است. آقای عبدالله مهتدی می نویسند:

 

"من هم معتقدم که تحریم روی مردم ایران باید برداشته شود، اما کدام تحریم؟ تحریمی که می توان و باید برای رفع آن کمپین راه انداخت، در واقع تحریم مواد پزشکی و داروئی از طرف جمهوری اسلامی روی مردم و دستگاه پزشکی کشور است. باید جمهوری اسلامی را وادار کرد با پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای چین، به خرید مواد و نیازمندیهای پزشکی و داروئی و ارسال آن به کشور اقدام کند. بانکهای معینی در کشور سویس کاملاً معافیت دارند که در نقل و انتقال این پولها به منظور خرید مواد پزشکی و داروئی و خوراکی و ارسال آن به ایران واسطه شوند و کمک کنند."*

 

واقعاً باید از نایاک و همدستان چپی شان خواست به این استدلال منطقی آقای عبدالله مهتدی پاسخ دهند به جای آنکه حرفهای تکراری روضه ی هزار و چند صد ساله ی امام حسین راه اندازند، و یا که با پیش کشیدن داستانهای همیشگی درباره ی تجزیه طلبی، فرافکنی کنند، و از پاسخ به این اصل بحث صریح و روشن طفره بروند. نایاکی ها این روزها نیز از هر فرصتی حتی از جان دادن مردم ایران در اثر ابتلا به ویروس کرونا، برای ادامه ی فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی استفاده می کنند تا که اپوزیسیون را از خواست به حق تغییر رژیم دور کنند آنهم بعد از 41 سال تحمل همه ی بیرحمی های این رژیم به زندانیان و ایرانی های بیرون زندان! این رژیم جنایتکار اسلامی است که باید جواب دهد چرا نسرین ستوده ها و نرگس محمدی ها باید اصلاً در زندان باشند که ما برای آزادی شان در این روزهای کرونا فریاد بزنیم! و بی شرفهای نایاکی یک کلمه از این واقعیات نمی گویند و فقط در فکر کمک به بقای رژیم اسلامی هستند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم فروردین ماه 1399
April 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH