Sam Ghandchiسام قندچي آینده ای نه چندان دور در انتظار ایران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3228-iran-future.htm

مطالب مرتبط: 1    2     3     4     5     6

   

bulgaria

 

در چند روز اخیر تلاش تازه ای را از سوی یک بخش از چریکهای فدایی خلق می بینم که تلاش می کنند ثابت کنند تنها گروه انقلابی در نوروز 1358 بوده اند که رفراندوم جمهوری اسلامی آری و نه را تحریم کرده اند. کاری ندارم که این ادعا حقیقت ندارد و بسیاری از دیگر نیروهای سیاسی چپ و ملی آن رفراندوم کذایی را تحریم کردند، شخصاً هم در آن شرکت نکردم و در تنها انتخاباتی که در همه ی 41 سال گذشته شرکت کردم انتخابات مجلس اول بعد از انقلاب بود، و در واقع نه تنها  رهبری چریکهای فدایی خلق پیش از انقلاب به حزب توده نزدیک شد، بلکه قبل از آن رفراندوم کذایی، در 17 اسفند آنها بودند که به کادرهای زن خود می گفتند روسری به سر کنند و از تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری حمایت نکردند و همه ی حمله کوکلاکس کلانهای اسلامی را به تظاهرات زنان تحت عنوان توده های ناآگاه، توجیه کردند و زنان معترض را بورژوا خواندند و بعدهم در دوران گروگانگیری در ادامه ی همان خط مشی، از دانشجویان خط امام حمایت کردند و در ساقط کردن دولت بازرگان نقش داشتند، یعنی همان دولت "لیبرالهای" مورد نفرت نورالدین کیانوری، و بعد هم، چریکهای اکثریت که واقعاً هم اکثریت سازمان چریکهای فدایی خلق بوده و هستند، با سپاه پاسداران در سرکوب سربداران شرکت داشتند و در عین حال خودشان هم در دهه ی شصت به همراه حزب توده، سرکوب شدند. البته کسانی نظیر خانم اشرف دهقانی بخش کوچکی از چریکهای فدایی خلق بودند که هنوز هم به دیدگاه های نخستین آن تشکیلات وفادار هستند. اما اینها را نمی خواستم بحث کنم که سالهاست بحث کرده ایم و حرف تازه ای نیست و همه می دانیم که اگر کمونیستها از جمله چریکهای فدایی خلق در 1357 به قدرت رسیده بودند، دست کمی از این رژیم اسلامی نداشتند و شاید ایران کامبوج خمر سرخ دیگری شده بود. با اینهمه، واقعاً امروز، دورنماهای آینده ایران این حرفها نیست که بخواهیم بحث کنیم که به قول حافظ باید گفت: «عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری». به تازگی با یکی از جوانان ایرانی تبار درباره ی بلغارستان حرف می زدم و گفتم که در جوانی کتاب سه جلدی گئورگی دیمیتروف را که از رهبران جنبش ضد فاشیستی در دوران هیتلر بود، خوانده بودم، کسی که در عین حال از استالینیستهای آن کشور بود و البته قبل از استالین در 1949 درگذشت و در شکل دادن جبهه متحد ضد فاشیستی در دوران جنگ جهانی دوم نقش برجسته ای داشت. پرسیدم امروز در بلغارستان چه خبر است؟  او در پاسخ گفت امروز وقتی حرف از روسیه و بلغارستان و بقیه ی اروپای شرقی می شود همه درباره ی صنعت پورنوگرافی فکر می کنند ونه این حرفها. و فکر نکنید اینها بعد از سقوط شوروی و بلوک شرق آغاز شده است، سالها پیش از سقوط شوروی و سالها پیش از انقلاب ایران، رانندگان ایرانی تریلی که از بلغارستان برای ایران بار می آوردند همه ی این حقایق را می گفتند که قیمت فاحشه ها در بلغارستان یک جوراب نایلون است، و فقط چپی های ایران متوجه نبودند، و مردم عادی ایران سالها پیش از انقلاب 1357 بهتر درباره ی حقیقت بلغارستان و کمونیسم می دانستند، اما این بازماندگان چریکها و کمونیستهای ایران هنوز هم نمی خواهند حقیقت را ببینند که چه بلایی سر همه ی این جوامع آورده اند. هنوز برای بسیاری از صاحب نظران اپوزیسیون چپ، تبعات سمتگیری جنبش سیاسی ایران در یک قرن گذشته با کمونیسم و بعد هم با اسلامگرایی و اصلاح طلبی اسلامی درک نشده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

نوزدهم فروردین ماه 1399
April 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH