Sam Ghandchiسام قندچي بعد از انتخابات: مغازه هایی را که صاحبان آنها در انتخابات شرکت کنند به مدت 3 ماه تحریم کنیم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3132-entekhabat-tahrim.htm

مطالب مرتبط:  1    2

 

entekhabat-tahrim

 

اکنون چند هفته ای است که درباره ی تحریم انتخابات بحث می شود و آنقدر به اصلاح طلبان پاسخ داده ایم که زبانمون مو درآورد و تا سه روز دیگر موعد انتخابات است. چطور است به مدت 3 ماه بعد از انتخابات، آندسته از مغازه هایی را که چه در بازار و چه در سطح شهر و روستا، صاحبان آنها در انتخابات شرکت کنند، تحریم کنیم، مثلاً از آن مغازه ها خرید عید نکنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم بهمن ماه 1398
February 18, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH