Sam Ghandchiسام قندچي آقای ظریف، تفاوت آمریکا و اروپایی ها در دو کلمه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3060-zarif-usa.htm

Open Letter to President Trump about Iraqi Parliament

http://www.ghandchi.com/3060-zarif-usa-english.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

zarif-pompeo

 

آقای ظریف، دو ساعت پیش در پی حمله ی رژیم اسلامی ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق، شما توییت کردید که: «ما دنبال تشدید جنگ نیستیم». امیدوارم که حقیقت داشته باشد همانطور که خود نیز 4 روز پیش همین را در نوشتار «قاسم سلیمانی، القاعده در کنیا، و ج.ا.ا»، آرزو کردم؛ و چهار ماه پیش از مرگ سردار قاسم سلیمانی نیز، با همین آرزو نوشتم: «آقای حسن روحانی، حشد الشعبی را قبل از جنگ عراقی دیگر، منحل کنید». به هر حال امشب پرزیدنت ترامپ نیز با حسن نیت، توییتی در این رابطه منتشر کردند تا بیانیه ای برای فردا صبح. حالا اجازه دهید به شما آن دوکلمه را بگویم: *فاکت* در مقایسه با *دست دادن*. آمریکا حتی قبل از جنگ جهانی دوم بطور مداوم *فاکت ها* را بررسی می کرد به جای آنکه امیدوار به بهترین حاصل از «دست دادن» بنشیند. در مقایسه، چمبرلین بهترین نمونه ی سیاست خارجی اروپایی ها بر اساس دست دادن های عصر فئودالی و استمالت دادن بود، و اینگونه فاشیسم توانست بر حیات کل اروپا استیلا پیدا کند. آمریکا اینطور کار نمی کرد حتی در آنزمان، و بعد ها نیز در دوران شوروی سابق، فاکت های مرتبط با معاهدات را آمریکا بادقت مورد وارسی و نظارت، قرار می داد. پرزیدنت اوباما در روزهای برجام کمی بطرف راه و روش اروپایی ها چرخش کردند، اما همه ی آن داستانها دیگر تاریخ است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هجدهم دی ماه 1398
January 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH