Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت عباس میلانی و مسیح علینژاد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3056-abbas-milani-masih-alinejad.htm

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6

 

masih-alinejad abbas-milani

 

خانم مسیح علینژاد را بطور شخصی نمی شناسم، اما یک عده هزار تهمت به خانم علینژاد می زنند که هدف ایشان فلان و بهمان است. من نه علم غیب دارم و نه دسترسی به مغز کسی و فقط فعالیتهای خانم مسیح علینژاد را در همه ی این سالها در مطبوعات و در اینترنت دنبال کرده ام و می بینم وقتی می گفتند که اصلاح طلب هستند واقعاً همان کار را می کردند و موقعی نیز که تغییر موضع داده و برانداز شدند، دقیقاً آنچه ادعا می کنند را انجام می دهند و از هزار فعال سیاسی قدیمی در خارج کشور در چند سال گذشته بیشتر رژیم را به چالش کشیده اند، و از زندانیان سیاسی و معترضان و خانواده هایشان صادقانه حمایت کرده اند. اما دکتر عباس میلانی. ایشان تا جنبش کمی بالا می گیرد پیدایشان می شود و اپوزیسیونی می شوند و می خواهند سخنگوی اپوزیسیون در رسانه های بین المللی باشند، در حالیکه وقتی خبری نیست، در حد اصلاح طلبان هم نیستند وحتی رسماً چندسال پیش در گفتگویی با آقای علی لیمونادی در تلویزیون آی آر تی وی، اعلام کردند که خود را بخشی از اپوزیسیون نمی دانند. ایشان در ایران هم زندگی نمی کنند که بگوییم از ترس جان انقدر متضاد و بی صداقت عمل می کنند. اینکه آقای عباس میلانی نان‌به‌نرخ‌روزخور و کاسب است را بارها بحث کرده ایم. اما مسأله این است که ایشان در رأس بخش ایران انستیتو هوور در دانشگاه استانفورد این کارها را می کند که همیشه مواضعشان روشن و صریح بوده چه نظراتشان در هر زمانی محبوبیت داشته یا که نداشته است، و اینها همه در عرصه عمومی است و مسأله ی عرصه خصوصی زندگی کسی نیست. در زمان شاه آقای عباس میلانی با اپوزیسیون بود و بازداشت شد و نظیر دکتر پرویز نیکخواه در زندان به اپوزیسیون خیانت کرد و بعد هم چند سال پیش به روشنی آقای عباس میلانی در مصاحبه ای گفت که پرویز نیکخواه از ایشان جلوتر بوده است، اما دکتر پرویز نیکخواه به هر دلیلی که مواضعش را عوض کرد و به ساواک پیوست، تا آخر هم همان دیدگاه تازه اش را با صراحت اعلام می کرد و دروغ نمی گفت حتی به رغم آنکه در پایان برایش به قیمت اعدام در رژیم اسلامی تمام شد. یعنی مسأله این نیست که آقای عباس میلانی موضعشان را عوض کرده، بلکه مسأله این است که صداقت ندارند و می خواهند خود را به هر قیمتی بعنوان سخنگوی اپوزیسیون ایران در رسانه های بین المللی مطرح کنند، آنهم با ترفند چرخاندن مواضع پیشین و تازه نه یکبار و دوبار، و بدون اعلام اینکه موضع قبلی را عوض کرده اند، و بچه نیستند که وقتی موضع عوض می کنند متوجه نباشند؛ واقعاً که ایشان اپوزیسیون ایران را دستکم گرفته اند؛ به قول یک هموطن نیکشهری «ما خرنمیشیم». مشکل، موضع سیاسی یا فکری نیست، اما از آدم بی صداقت، دروغگو و متقلب بدم می آید، هر دیدگاه سیاسی و نظری که داشته باشد. آیا واقعاً برای پادشاهی خواهی کار می کنند یا برای چپی های اصلاح طلب، یا به هردو آنها هم خیانت می کنند. همکاری با همه ی نیروهای سیاسی کاری بسیار نیک است اما دروغ گفتن و به هر کسی یک حرفی باب میل آن طرف گفتن، حکایت از فقدان صداقت دارد. شخصاً مسأله ای ندارم که کسی موضع سیاسی خود را عوض کند. مگر ساخاروف پدر بمب اتمی شوروی سابق، موضع خود را عوض نکرد. اما روشن می گفت امروز موضع سیاسی تازه اش تلاش برای نابودی رژیم شوروی است و در آن چارچوب از او انتظار وجود داشت. شخصاً سالها پیش وقتی برخی سلطنت طلبان به دکتر عباس میلانی حمله می کردند از ایشان حمایت کردم اما این بازی ها قابل قبول نیست و اپوزیسیون باید از این واقعیات آگاه باشد. مسأله ام با دکتر عباس میلانی این است که یک دروغگو است، صرفنظر از هر خط سیاسی که ظاهراً هر روز با آن خودش را به نرخ روز معرفی کند؛ از چنین کسی فقط می شود از پشت خنجر خورد، حال چه اپوزیسیون ایران چنین لطمه ای از این آدم بخورد چه هر جریان دیگر. از نگاه این نگارنده یک موی خانم مسیح علینژاد به صدتا دکتر عباس میلانی ها می ارزد، چون خانم علینژاد در هر زمانی هر موضعی که گفته، صادقانه همان کار را کرده، و هر کاری که کرده صادقانه همان را گفته، نه مثل آقای عباس میلانی یک چیز بگوید و یک کار دیگر کند و بالعکس. آخر این آقای عباس میلانی و چند نفر دیگر نظیر ایشان که تا شلوغ می شود ادعای اپوزیسیونی بودن می کنند، چرا وقتی ستار بهشتی در زیر شکنجه ی بازجویان کشته شد، ساکت بودند به رغم آنکه در خارج کشور هستند و به ایران هم رفت و آمد نمی کنند. چرا وقتی زانیار مرادی اعدام می شد خفقان گرفته بودند و یک اعتراض خشک و خالی هم در برنامه های تلویزیونی که هر روز در آنها شرکت می کنند، انجام ندادند؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم دی ماه 1398
January 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH