Sam Ghandchiسام قندچي  نه فقط آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل باید همه ی نیروهای انتظامی ایران را تحریم کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2935-sepah.htm

مطالب مرتبط:   http://bit.ly/2G4iier

 

irgc-un-sanctions

 

بعد از جنایاتی که در این هفته سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروهای انتظامی علیه معترضان مدنی انقلاب98 در سراسر ایران مرتکب شده اند دیگر تحریم سپاه توسط آمریکا کافی نیست و شورای امنیت سازمان ملل باید سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نیروهای انتظامی را در ایران تحریم کند. اخباری که از ایران می رسد حکایت از فشار بر خانواده های معترضان جانباخته ای است که عزیزان خود را از دست داده اند و حتی برای تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان باید تعهد دهند که با رسانه ها حرف نزنند و مبالغی هم بعنوان مخارج دولت پرداخت کنند. دیگر نه تنها جنایت علیه مردم می کنند آنقدر وقیح شده اند که برای جنایات خود دستمزد هم از خانواده های مقتولان طلب می کنند. آنهایی که اعضای خانواده شان زندان شده اند هرچه زودتر با سازمانهای حقوق بشری تماس بگیرند و گول دستگاه های امنیتی را نخورند که می گویند صحبت با رسانه های بین المللی و سازمانهای حقوق بشری به ضرر عزیزانشان تمام خواهد شد.

 

وقت آن است که نیروهای سیاسی و مدنی ایران از شورای امنیت سازمان ملل خواهان تحریم همه ی نیروهای انتظامی در ایران شوند، نیروهایی که در این هفته معترضان مدنی را با سلاح های خود کشته اند. کشورهایی نظیر چین و روسیه فروشندگان اصلی سلاح های مورد استفاده ی نیروهای انتظامی رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی هستند و باید از چین و روسیه در سازمان ملل بطور جدی خواسته شود فروش هرگونه سلاح و تجهیزات به اصطلاح ضدشورش را به نیروهای انتظامی ایران، تحریم کنند و اپوزیسیون ایران نیز باید بر چین و روسیه فشار آورد که بیش از این در برابر نقض حقوق بشر در ایران سکوت نکنند و به نقش پلیدشان بعنوان فروشندگان سلاح های مرگبار که علیه مردم بیگناه در خیابانهای ایران به کار می رود، ادامه ندهند. به قول مولوی: «تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست».

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم آبان ماه 1398
November 20, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH