Sam Ghandchiسام قندچي داستان ستاره درخشش و تحلیلهای قلابی عوامل نایاک از صدای آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2822-voa.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2Z6H7C6   http://bit.ly/2ZcrMQJ

 

voa

 

به تازگی بعد از تظاهراتی که فرشگرد در مقابل ساختمان صدای آمریکا در اعتراض به مدیریت آن مؤسسه برگزار کرد، جریان نایاک مأموران خود را به مطبوعات درجه صدم آمریکا گسیل کرده است، کسانیکه حتی وقتی یکی دو سالی در صدای آمریکا کار می کردند به خاطر توان روزنامه نگاری نبود ولی دوست دارند خود را بعنوان روزنامه نگار سیاسی سابق صدای آمریکا معرفی کنند، در حالیکه سواد حداقل در عرصه ی سیاست ایران نداشتند و ژورنالیسم علمی را با پررویی و حرّافی و متهم کردن همه ی مخالفان خود به مجاهدینی اشتباه گرفته اند و در گزارش از تظاهرات علیه سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک مرتب پلاکاردهای مجاهدین و خانم رجوی را نشان می دادند که ابداً اصل تظاهرات در آنزمان نبود و شاید حتی خود آنها بخشی از استراتژی مجاهدین بودند گرچه سالهاست حقوق بگیر نایاک هستند و در دم و دستگاه نایاک کار می کنند، و با دادن پولهای نایاک به برخی به اصطلاح روزنامه نگاران آمریکایی چند روزی است بازی های تازه ای را با نوشته هایی با ظاهر مطالب روزنامه نگاران مستقل به زبان انگلیسی در اینترنت منتشر کرده اند، و به این ادعای مضحک دامن می زنند که گویی مدیریت صدای آمریکا دست نیروهای هوادار پرزیدنت ترامپ افتاده، و پرسنل صدای آمریکا نیز سلطنت طلبان و مجاهدین هستند. درست است که مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا که بعد از انقلاب 1357 بازگشایی شد هنگام تأسیس در کنترل هواداران رژیم پهلوی بود و آن افراد تا مدتها عهده دار مقامات بالا در آن مؤسسه بودند، اما واقعیت صدای آمریکا سالهاست ابداً نه با رژیم پیشین ایران تعریف می شود و نه آنکه امروز با هواداری از پرزیدنت ترامپ، رژیم پهلوی، یا مجاهدین و یا حتی اصلاح طلبان و نایاک می شود آنرا مشخص کرد، و اگر مدیریت درستی وجود داشت همه ی نحله های فکری در اپوزیسیون و پوزیسیون سیاسی ایران را منعکس می کرد و در عین حال هدف چارتر صدای آمریکا را، یعنی اشاعه ی ارزشهای دموکراتیک و ارائه واقعیت خبر را به انجام می رساند. اتفاقاً بسیاری از حق کشی های سلطنت طلبان وقتی در مدیریت گذشته ی صدای آمریکا هنوز قدرتی بودند، یعنی در آغاز دوران اوباما، با همکاری و توافق کامل عوامل نایاک در آنجا صورت گرفت. صدای آمریکا سالهاست مؤسسه ای ملوک الطوایفی متشکل از باندهای مختلف است و خانم ستاره درخشش نیز در آنجا نقشی را همانند پادشاه در  کشوری ملوک الطوایفی، بازی می کند. این مشکل صدای آمریکا است که مؤسسه ای مطبوعاتی با مدیرانی توانا در رأس آن نیست که سیاست را با درکی علمی بفهمند و واقعاً کار مطبوعاتی را بدانند و اجرا کنند صرفنظر از دیدگاه فکری شان نظیر نیویورک تایمز یا وال استریت ژورنال؛ به همین دلیل مسؤلین صدای آمریکا فقط با باندبازی می توانند دوام آورند و کل مؤسسه در رابطه ای متقابل بین مدیرانی فاقد صلاحیت و باندهای هوادارشان محصور مانده که به حفظ موقعیت یکدیگر یاری میرسانند و نتیجه ی کار بسیار ناموفق و تلف کردن بودجه ای چند میلیون دلاری است. دکتر ستاره درخشش کارش ژورنالیسم علمی نیست و حتی یکبار نظر علنی در مورد هیچ موضوع یا فردی در مطبوعات منتشر نکرده است اما با وقاحت تمام به خود اجازه داده بود از تلویزیون صدای آمریکا برای مردم ایران پیام نوروزی بفرستد؛ خانم ستاره درخشش وقتش را با گزارش دهی های دروغ به مؤسسات آمریکایی درباره کسانی صرف می کند که با او مخالفند؛ البته حقیقت پشت پرده نمی ماند و سیه روی شود هر که در او غش باشد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم مرداد ماه 1398
August 14, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH